Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Foto: Fartein Rudjord
Utdanning

Brenna må stenge bakdøra for ufaglærte i klasserommet

– Alle elever bør bli møtt av faglig kvalifiserte lærere og lektorer. Norsk Lektorlag er skuffet over at kunnskapsminister Tonje Brenna ikke stenger muligheten for at elever blir undervist av ufaglærte, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
22. august, 2023

Kunnskapsminister Tonje Brenna sa til VG 21. august at Kunnskapsdepartementet vil stramme inn og tydeliggjøre regelverket rundt kompetansekravene for ansettelse av undervisningspersonale.

– Norsk Lektorlag har kjempet for at tilsettingskravene blir ytterligere strammet inn. Så lenge det fortsatt er mulig å tilsette personer uten lærerutdanning til å undervise elever, frykter vi at forslaget vil gi liten effekt, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.

Kan fortsatt ansette ukvalifiserte

–Slik det er nå, kan skoleeiere uten videre ansette ukvalifiserte som lærere dersom de mangler kvalifiserte søkere. Denne bakdøra må stenges, legger hun til.

Nyhuus mener kunnskapsministeren bør bruke anledningen til å sikre kvalifiserte lærere og lektorer i alle klasserom.  

– Alle elever bør møte kvalifiserte lærere i alle klasserom i hele landet. Det er en viktig forutsetning for at fellesskolen skal bestå, sier hun.

Mangler konkrete tiltak

– Regjeringens forslag mangler også konkrete tiltak. Hvis vi skal sikre at alle elever blir undervist av kvalifiserte lærere og lektorer, må kommuner som mangler kvalifiserte søkere anstrenge seg mer for å få tak i den rette kompetanse, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag mener at dette kan gjøres ved å kreve at stillinger lyses ut flere ganger, og det kan opprettes en egen stillingsbank i regi av KS.

– Rundt 40 000 lærere og lektorer jobber ikke lenger i skolen. Vi må sørge for at skolen blir et attraktivt sted å arbeide. Dette handler om å sørge for at de som står i klasserommene får utøve yrket med faglig autonomi. Bruk av lønn som insitament er også viktig, legger Nyhuus til.

Nyhuus mener også at skolene som ansetter ukvalifiserte, bør sørge for at de ufaglærte får gjennomføre en pedagogisk utdanning.

Kvalifiserte lærere gir bedre læring

– Undervisningskompetanse fører til bedre læring og sosial mobilitet, to ting som er helt sentrale i fellesskolen. Det er avgjørende for kvaliteten i skolen at alle elever blir undervist av lærere som har studert fagene de underviser i. 

Norsk Lektorlag vil fortsette å jobbe for at tilsettingskravene blir strammere enn det som er nå foreslått.  

– Vi håper at reglene for tilsetting av lærere og personalet i skolen blir endret slik at bare kvalifiserte lærere kan ha ansvar for undervisningen. Her har politikerne en mulighet til å styrke fellesskolen, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...