Illustrasjonsbilde av ballonger.
Konferanse

Velkommen til 25-årsjubileumskonferanse

Norsk Lektorlag er blitt en fagforening med en tydelig og uredd stemme i utdanningspolitikken, og med en lønns- og arbeidertakerpolitikk som verdsetter lektorkompetansen. Dette markeres på årets lektorkonferanse som også er en jubileumskonferanse.
22.
novemberkl 12.00

Quality Hotel Hasle Linie

Bøkkerveien 15, 0579 Oslo

Lektorkonferansen er Lektorlagets årlige konferanse som akkurat i år skal markere at Norsk Lektorlag feier 25 år!

Her kan du se konferansen digitalt:

NB: Tillitsvalgte som allerede er innkalt til andre arrangement i tilknytning til Lektorkonferansen, skal ikke bruke påmeldingsskjemaet her. De bruker eget skjema som er sendt på e-post.

Norsk Lektorlag ble stiftet 22. november 1997, en måned etter Akademikerne. Hvorfor ble organisasjonen stiftet? Hvordan ble utdannings- og tariffpolitikken meislet ut? Og hva har vært de store milepælene og utfordringene underveis? Vi skal dvele litt ved historien og snakke med flere sentrale aktører som var med og formet Norsk Lektorlag til det det er i dag.

Vi skal også se fremover. Skolen preges av reformvillige politikere som stadig setter nye rammer for skolen, som fagfornyelsen, fullføringsreform, ny opplæringslov og tillitsreformen for å nevne noen. Hvordan påvirkes morgendagens skole av dagens utdanningspolitikk? Og hvordan påvirker dette de som jobber i klasserommene?

Hvert år uteksamineres nye lektorer. Norsk Lektorlag arbeider for å synliggjøre hvordan lektorprofesjonens verdier, kunnskap og dannelse bidrar til en skole med høy kvalitet. Hva ligger av rammer og føringer for dagens lektorutdanning, og hvordan påvirker dette morgendagens skole?

Skolen og lærernes sentrale rolle i alle barn og ungdoms liv har blitt tydeliggjort gjennom de siste årene med pandemi og høstens streik. Samtidig preges deler av debatten av frafall, psykisk helse, lav motivasjonen, og barndommen og ungdomstiden har gradvis blitt mer institusjonalisert og organisert. Hvordan påvirker dette morgendagens elever?

Program

Med forbehold om endringer.

Konferansier er Norsk Lektorlags forhandlingsleder Tonje Leborg.

Sesjon 1 Norsk Lektorlag 25 år

12.00    Åpning: Velkommen til jubileumskonferansen
Leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus

12.15    Livepodcast: Historietimen
Hvorfor ble Norsk Lektorlag stiftet? Hva har vært de viktigste kampsakene og hva har gitt grunnlag for vekst? Programledere (og lektorer) Henning Mortensen, Jørgen Lie og Hans Wilhelm Rossvoll-Horntvedt (også kjent fra historiepodden «Den gang da») skal sammen med gjester ta oss gjennom de viktigste hendelsene i utviklingen av det som har formet Norsk Lektorlag i løpet av 25 år.

13.20 Pause

Sesjon 2 Morgendagens skole

13.30   Dagens utdanningspolitikk påvirker morgendagens skole
Vi spør sentrale utdanningspolitikere om hva de mener vil være de viktigste innsatsfaktorene for å lykkes i å bevare en god fellesskole med godt kvalifiserte lærere/lektorer og motiverte elever.

Med: Hege Bae Nyholt (Rødt), Jan Tore Sanner (Høyre), Marit Knutsdatter Strand (Senterpartiet) og Abid Raja (Venstre)

14.00   Lektorutdanningen og lektorstudentene i endring
Hva kjennetegner dagens lektorstudenter, og hvordan bidrar dette til å påvirke morgendagens skole?

Foredragsholder: Cecilie Thorbjørnsen Mork, studieleder ved Avdeling for lærerutdanning på UiA og leder av Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA).

14.30    Praktisk udugelighet
Barndom og ungdomstid er blitt mer institusjonalisert, organisert og digitalisert, med en praktisk fordumming som resultat. Er dette et problem, bør skolen kompensere for utviklingen, og i så fall hvordan?

Foredragsholder: Kristoffer Chelsom Vogt, professor i sosiologi og instituttleder på Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.

14.55    Avslutning

Påmeldingsfrist 15. november

For å delta på årets Jubileumskonferanse fysisk, må du melde deg på her! Begrenset antall plasser. (Konferansen skal også strømmes på nettsiden som ikke krever påmelding.)
Påmelding