image-2
Arbeid

Bidra med innspill til nye læreplaner for programfag

Nå har Utdanningsdirektoratet publisert utkast til læreplaner i programfagene i Vg2 og Vg3 studieforberedende. Du kan være med på å forme planene før de kommer på høring.
AVRedaksjonen
06. mars, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Programfagene i Vg2 og Vg3 studieforberedende skal snart på høring. Gi dine innspill! Illustrasjonsfoto: Skynesher/iStock

Utdanningsdirektoratets utkast til læreplaner i programfagene i Vg2 og Vg3 studieforberedende er komplette med tekster til «Om faget» og kompetansemål. Dette er siste mulighet til å være med på å forme læreplanene før de kommer på offisiell høring i september.  

Som lektor skal du bruke læreplanen i klasserommet hver dag. Læreplanene blir bedre om de som skal bruke dem, bidrar med innspill underveis. Vi har god erfaring med at tidlige innspill, som er godt begrunnet, følges opp, slik at vi sitter igjen med bedre læreplaner. Du har verdifull erfaring til å gi innspill til læreplanen i fagene dine, og vi håper du vil ta deg tid til å vurdere de nye læreplanutkastene.  

Direktoratet spør blant annet om:

  • Er læreplanen relevant for elevene og behovene i samfunnet og arbeidslivet?  
  • Skildrer kjerneelementene det mest sentrale faglige innholdet elevene skal lære?  
  • Ivaretar kompetansemålene det viktigste elevene skal lære i programfaget? 
  • Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet? 

Frist for å bidra med innspill til Utdanningsdirektoratet er 27. mars.  Du gjør det ved å finne den læreplanskissen som er relevant for deg, klikke på den og så klikke på «Les høyringsdokumenta og svar på høyringa»:

Skisser til nye læreplaner på studieforberedende – Vg2 og Vg3

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...