image-8
Utdanning

Bekymring om ulik eksamen slo til

I god tid før eksamen meldte Norsk Lektorlag sin bekymring til Utdanningsdirektoratet om at muligheten for nettbaserte hjelpemidler ved årets eksamener kunne føre til svært ulik praksis ved skolene, og dermed til en uheldig forskjellsbehandling av elevene. Nå melder VG om at eksamen kan bli underkjent.
AVRedaksjonen
11. juni, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Flere skoler forteller at de ikke visste at elevene kunne bruke nettbaserte hjelpemidler på eksamen.

Norsk Lektorlag var først ute med denne saken. Til VG nett 19. mai uttalte leder Gro Elisabeth Paulsen at det ville bli svært ulik praksis fra skole til skole, mens elevene konkurrerer om de samme studieplassene.

Tilbakemeldinger fra våre medlemmer tidligere i vår tydet på at informasjonen om muligheten for å gi elevene tilgang til ulike nettbaserte hjelpemidler ikke hadde nådd ut til alle skoler. På denne måten ville det bli vilkårlig om elevene fikk tilgang til ekstra hjelpemidler, eller ikke.  Vi fryktet også at ordningen ville medføre noen utfordringer for sensorene. Vi stilte blant annet spørsmål til Utdanningsdirektoratet om sensorer ville få en oversikt over hvilke ressurser kandidatene hadde hatt til rådighet. Dette fikk vi ikke noe konkret svar på.

Norsk Lektorlag vil beholde og styrke eksamensinstitusjonen
– De siste ukers medieoppslag om problemene ved årets eksamen viser at eksamen er et område som trenger større politisk oppmerksomhet, sier Gro Elisabeth Paulsen i en kommentar.

I et brev til Kunnskapsdepartementet fra januar i år ber Norsk Lektorlag om en gjennomgang av skolens eksamensordninger med tanke på hvordan fusk kan forebygges og stoppes. Kunnskapsdepartementet bes vurdere «en avklaring av hva eksamen skal være og hvilken funksjon eksamen skal ha i det norske skolesystemet».

– Vi mener dette er et grunnleggende utdanningspolitisk spørsmål. Først når dette er avklart, vil det være mulig å fastsette regler og veiledninger som er konsistente og klare. Da bør det også være mulig å finne praktiske ordninger som inkluderer og utnytter fordelene med ny teknologi, men der teknologien anvendes som et verktøy og ikke er et mål i seg selv, heter det i brevet.

 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...