image-8
Utdanning

Bekymring om ulik eksamen slo til

I god tid før eksamen meldte Norsk Lektorlag sin bekymring til Utdanningsdirektoratet om at muligheten for nettbaserte hjelpemidler ved årets eksamener kunne føre til svært ulik praksis ved skolene, og dermed til en uheldig forskjellsbehandling av elevene. Nå melder VG om at eksamen kan bli underkjent.
AVRedaksjonen
11. juni, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Flere skoler forteller at de ikke visste at elevene kunne bruke nettbaserte hjelpemidler på eksamen.

Norsk Lektorlag var først ute med denne saken. Til VG nett 19. mai uttalte leder Gro Elisabeth Paulsen at det ville bli svært ulik praksis fra skole til skole, mens elevene konkurrerer om de samme studieplassene.

Tilbakemeldinger fra våre medlemmer tidligere i vår tydet på at informasjonen om muligheten for å gi elevene tilgang til ulike nettbaserte hjelpemidler ikke hadde nådd ut til alle skoler. På denne måten ville det bli vilkårlig om elevene fikk tilgang til ekstra hjelpemidler, eller ikke.  Vi fryktet også at ordningen ville medføre noen utfordringer for sensorene. Vi stilte blant annet spørsmål til Utdanningsdirektoratet om sensorer ville få en oversikt over hvilke ressurser kandidatene hadde hatt til rådighet. Dette fikk vi ikke noe konkret svar på.

Norsk Lektorlag vil beholde og styrke eksamensinstitusjonen
– De siste ukers medieoppslag om problemene ved årets eksamen viser at eksamen er et område som trenger større politisk oppmerksomhet, sier Gro Elisabeth Paulsen i en kommentar.

I et brev til Kunnskapsdepartementet fra januar i år ber Norsk Lektorlag om en gjennomgang av skolens eksamensordninger med tanke på hvordan fusk kan forebygges og stoppes. Kunnskapsdepartementet bes vurdere «en avklaring av hva eksamen skal være og hvilken funksjon eksamen skal ha i det norske skolesystemet».

– Vi mener dette er et grunnleggende utdanningspolitisk spørsmål. Først når dette er avklart, vil det være mulig å fastsette regler og veiledninger som er konsistente og klare. Da bør det også være mulig å finne praktiske ordninger som inkluderer og utnytter fordelene med ny teknologi, men der teknologien anvendes som et verktøy og ikke er et mål i seg selv, heter det i brevet.

 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.