image-9
Arbeid

Avventer konkret og skriftlig tilbud

- En rekke medieutspill kan tolkes som om KS har moderert kravene sine i forhandlingene om arbeidstidsavtalen for lærerne. Ved forhandlingsstart 3.april gjentok imidlertid KS i sitt skriftlige tilbud ønsket om økt tilstedeværelse og en mer kollektiv samarbeidskultur. Dette kan tolkes som et ønske om mer binding av tid og at lærerens frihet til å velge og prioritere innhold og arbeidsform skal begrenses. Vi stiller oss derfor både avventende og skeptiske inntil vi ser hva KS presenterer skriftlig i det videre forhandlingsløpet, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
10. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdrag fra første tilbud fra KS, overlevert ved forhandlingsstart 3.april: «KS ønsker en arbeidstidsordning for undervisningspersonalet som legger bedre til rette for økt tilstedeværelse og en mer kollektiv samarbeidskultur preget av kompetansedeling, faglig-pedagogisk refleksjon og skoleutvikling. Dette er viktig for å få økt læringseffekt og enda bedre resultater i skolen. Arbeidstidsordningen må også gi undervisningspersonalet bedre muligheter til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse både på- og utenfor arbeidsplassen.

Ny arbeidstidsordning i skolen må innrettes slik at arbeidstiden kan tilpasses aktiviteter og oppgaver som, i samsvar med læreplaner og lokale forutsetninger, gir økt kvalitet i undervisningen, skaper gode læringsmiljø for elevene og forbedrer resultatene.»

Torsdag 10.april gjennomføres det andre forhandlingsmøtet i tariffoppgjøret i KS-området, med oppstart kl. 12. Da vil Akademikerne kommune presentere sitt andre krav.


Om undervisningsoppdraget:
Norsk Lektorlag har i forhandlingene med KS om arbeidstid foreslått en ny avtale hvor årsverket til hver lærer bygges opp av undervisningsoppdrag. Hovedprin­sippet for denne arbeidstidsmodellen er at når en faglærer får ansvaret for å undervise et fag, skal det følge et visst antall arbeidstimer til å utføre oppdraget.  Det vi si at i tillegg til selve undervisningen skal det sikres tid til for- og etterarbeid. Siden lære­planene i fagene er like omfattende over hele landet, må det avtales sentralt et minsteantall arbeidstimer som følger oppdraget. I tillegg må arbeidsbyrden i hvert undervisningsoppdrag vurderes lokalt, og det må gis tilleggsressurser basert på elevtall, kompleksitet og behov for etter- og videreutdanning.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLønn
arbeidstidlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.