image-4
Arbeid

Avventer konkret og skriftlig tilbud

- En rekke medieutspill kan tolkes som om KS har moderert kravene sine i forhandlingene om arbeidstidsavtalen for lærerne. Ved forhandlingsstart 3.april gjentok imidlertid KS i sitt skriftlige tilbud ønsket om økt tilstedeværelse og en mer kollektiv samarbeidskultur. Dette kan tolkes som et ønske om mer binding av tid og at lærerens frihet til å velge og prioritere innhold og arbeidsform skal begrenses. Vi stiller oss derfor både avventende og skeptiske inntil vi ser hva KS presenterer skriftlig i det videre forhandlingsløpet, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
10. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdrag fra første tilbud fra KS, overlevert ved forhandlingsstart 3.april: «KS ønsker en arbeidstidsordning for undervisningspersonalet som legger bedre til rette for økt tilstedeværelse og en mer kollektiv samarbeidskultur preget av kompetansedeling, faglig-pedagogisk refleksjon og skoleutvikling. Dette er viktig for å få økt læringseffekt og enda bedre resultater i skolen. Arbeidstidsordningen må også gi undervisningspersonalet bedre muligheter til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse både på- og utenfor arbeidsplassen.

Ny arbeidstidsordning i skolen må innrettes slik at arbeidstiden kan tilpasses aktiviteter og oppgaver som, i samsvar med læreplaner og lokale forutsetninger, gir økt kvalitet i undervisningen, skaper gode læringsmiljø for elevene og forbedrer resultatene.»

Torsdag 10.april gjennomføres det andre forhandlingsmøtet i tariffoppgjøret i KS-området, med oppstart kl. 12. Da vil Akademikerne kommune presentere sitt andre krav.


Om undervisningsoppdraget:
Norsk Lektorlag har i forhandlingene med KS om arbeidstid foreslått en ny avtale hvor årsverket til hver lærer bygges opp av undervisningsoppdrag. Hovedprin­sippet for denne arbeidstidsmodellen er at når en faglærer får ansvaret for å undervise et fag, skal det følge et visst antall arbeidstimer til å utføre oppdraget.  Det vi si at i tillegg til selve undervisningen skal det sikres tid til for- og etterarbeid. Siden lære­planene i fagene er like omfattende over hele landet, må det avtales sentralt et minsteantall arbeidstimer som følger oppdraget. I tillegg må arbeidsbyrden i hvert undervisningsoppdrag vurderes lokalt, og det må gis tilleggsressurser basert på elevtall, kompleksitet og behov for etter- og videreutdanning.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLønn
arbeidstidlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...