image-9
Arbeid

Avventer konkret og skriftlig tilbud

- En rekke medieutspill kan tolkes som om KS har moderert kravene sine i forhandlingene om arbeidstidsavtalen for lærerne. Ved forhandlingsstart 3.april gjentok imidlertid KS i sitt skriftlige tilbud ønsket om økt tilstedeværelse og en mer kollektiv samarbeidskultur. Dette kan tolkes som et ønske om mer binding av tid og at lærerens frihet til å velge og prioritere innhold og arbeidsform skal begrenses. Vi stiller oss derfor både avventende og skeptiske inntil vi ser hva KS presenterer skriftlig i det videre forhandlingsløpet, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
10. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdrag fra første tilbud fra KS, overlevert ved forhandlingsstart 3.april: «KS ønsker en arbeidstidsordning for undervisningspersonalet som legger bedre til rette for økt tilstedeværelse og en mer kollektiv samarbeidskultur preget av kompetansedeling, faglig-pedagogisk refleksjon og skoleutvikling. Dette er viktig for å få økt læringseffekt og enda bedre resultater i skolen. Arbeidstidsordningen må også gi undervisningspersonalet bedre muligheter til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse både på- og utenfor arbeidsplassen.

Ny arbeidstidsordning i skolen må innrettes slik at arbeidstiden kan tilpasses aktiviteter og oppgaver som, i samsvar med læreplaner og lokale forutsetninger, gir økt kvalitet i undervisningen, skaper gode læringsmiljø for elevene og forbedrer resultatene.»

Torsdag 10.april gjennomføres det andre forhandlingsmøtet i tariffoppgjøret i KS-området, med oppstart kl. 12. Da vil Akademikerne kommune presentere sitt andre krav.


Om undervisningsoppdraget:
Norsk Lektorlag har i forhandlingene med KS om arbeidstid foreslått en ny avtale hvor årsverket til hver lærer bygges opp av undervisningsoppdrag. Hovedprin­sippet for denne arbeidstidsmodellen er at når en faglærer får ansvaret for å undervise et fag, skal det følge et visst antall arbeidstimer til å utføre oppdraget.  Det vi si at i tillegg til selve undervisningen skal det sikres tid til for- og etterarbeid. Siden lære­planene i fagene er like omfattende over hele landet, må det avtales sentralt et minsteantall arbeidstimer som følger oppdraget. I tillegg må arbeidsbyrden i hvert undervisningsoppdrag vurderes lokalt, og det må gis tilleggsressurser basert på elevtall, kompleksitet og behov for etter- og videreutdanning.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLønn
arbeidstidlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...