image-0
Utdanning

Åpenhet om utdanningsnivå og faglig fordypning på skolens nettsider

Elever og foreldre bør finne informasjon om faglig nivå og fordypning hos lektorer og lærere på skolens nettsider. Det mener fylkesleder Pål Aarsæther i Møre og Romsdal lektorlag.
AVRedaksjonen
08. september, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Hvordan kan du vite om engelsklæreren din har studert engelsk? Det var det retoriske spørsmålet Aarsæther stilte i Sunnmørsposten 8. september (lenken krever abonnement). Møre og Romsdal Lektorlag tar derfor til orde for at både tittel, grad og faglig fordypning bør stå på de ulike skolenes nettsider.

Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen synes det er en uting når skoler fører opp alle i undervisningspersonalet som lærer på sine nettsider. 

– Dette dekker over at noen ikke har godkjent kompetanse og det underkommuniserer den faglige fordypningen til lektorene, uttalte Helgesen til Lektorbladet 4/2017.

Ingen av de videregående skolene i Møre og Romsdal opplyser i dag på sine nettsider hvilken faglig fordypning undervisningspersonalet har. Det viser en gjennomgang Norsk Lektorlag har gjort av de fylkets videregående skoler. Flere skoler opplyser heller ikke om undervisningspersonalets utdanningsnivå.

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken sier i en kommentar til Norsk Lektorlag at fylkeskommunen har lagt til rette for at alle videregående skoler i fylkeskommunen kan opplyse om utdanningsnivået til hver enkelt ansatt gjennom fylkets felles oversikt over ansatte. Gjennomgangen Norsk Lektorlag har gjort viser imidlertid at langt fra alle skoler i fylket velger å dele denne informasjonen med skolens brukere.

Den felles oversikten over alle ansatte i fylkeskommunen finnes her. Lenke til den enkelte skole finner du i tabellen nederst i artikkelen.

Fylkesutdanningssjefen vil ikke uttale seg om å informere foreldre og elever om lærernes faglige fordypning før dette er drøftet i de formelle foraene for organisasjonene i videregående opplæring. Han er allikevel positiv for initiativ fra alle parter for å skape en kvalitetsmessig god skole for ungdommene.

Møre og Romsdal Lektorlag tar ballen, hovedtillitsvalgt Olav S. Myklebust som også er andre nestleder i Norsk Lektorlag vil ta dette opp i drøftingsmøte så snart som mulig.

– Fylkeskommunen er en god arbeidsgiver, men viser ikke at skolene er en av fylkets største kunnskapsbaser. Å synliggjøre kompetansen vil også demme opp for å ansette lærere uten formell kompetanse som innsparingstiltak. Vi i Lektorlaget er glad for positiv respons i fylkeskommunen, avslutter Aarsæther.

Pål Aarsæther (t.v.) og Olav Myklebust er henholdsvis fylkesleder og hovedtillitsvalgt for Norsk Lektorlag i Møre og Romsdal.

 

Her er status for videregående skoler i Møre og Romsdal: 

Skole

Opplyser om  kompetanse

Opplyser om fagkrets

Merknad

OFFENTLIGE VGS.

 

 

 

Atlanten vgs,

NEI

NEI

 

BorguNEId vgs, 

JA

NEI

 

Fagerlia vgs, 

NEI

NEI

PDF-dokumeNEIt

Fagskolen i Ålesund 

NEI

NEI

alle i undervisningspersonalet er oppført som lærer

Fannefjord vgs,

NEI

NEI

 

Fræna vgs,

NEI

NEI

Presiserer i menyvalg «pedagogisk personale inkl. assistenter», deretter ingen angivelse av utdanningsnivå

GjermuNEIdNEIes vgs,

NEI

NEI

 

Haram vgs, 

JA

NEI

 

Herøy vgs,

JA

NEI

 

avd. Vanylven, 6140 Syvde

«JA»

NEI

PDF, alle i undervisningspersonalet er oppført som lærer

Kristiansund vgs,

JA

NEI

 

Molde vgs,

JA

NEI

 

Rauma vgs,

JA

NEI

 

Romsdal vgs,

JA

NEI

lenke til databasen for alle ansatte i FK

Spjelkavik vgs,

JA

NEI

 

Stranda vgs,

NEI

NEI

 

Sunndal vgs,

JA

NEI

 

Surnadal vgs,

NEI

NEI

 

Sykkylven vgs,

«JA»

NEI

skiller mellom lærer og assistent

Tingvoll vgs,

JA

NEI

 

Ulstein vgs,

JA

NEI

 

Volda vgs, 

JA

NEI

 

Ørsta vgs,

JA

NEI

 

Ålesund vgs,

NEI

NEI

Kun kontaktlærere ser ut til å være oppført.

PRIVATE VGS.

 

 

 

Akademiet Ålesund

NEI

NEI

 

Akademiet Molde

NEI

NEI

 

Vestborg VGS

NEI

NEI

Har video av de ansatte med fornavn og tittelen lærer

 

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...