image-6
Arbeid

Alle nyutdannede må få veiledning

Nyutdannede nyansatte lærere har krav på veiledning, men det er det ikke alle som vet eller får.
AVRedaksjonen
24. september, 2021

Siden 2009 har det vært nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nyansatte, og høsten 2018 kom det skjerpede krav til arbeidsgivere i både grunnskole og videregående skole. Prinsippene og forpliktelsene for veiledning av nyutdannede nyansatte lærere er forlenget til sommeren 2022, og Kunnskapsdepartementet har gitt signaler om at ordningen skal revideres.

En rapport om evalueringen av ordningen viser at rundt en tredel ikke får veiledning. En firedel av de nyutdannede har ikke fått informasjon om ordningen fra skoleeier. Det er konsulentfirmaet Rambøll som leverte rapporten i februar 2021 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Krav på veiledning

Som nyutdannet nyansatt har du krav på veiledning de to første årene som ansatt. Det gjelder enten du er i fast eller midlertidig stilling, og uansett når i løpet av året du begynner.

– Tilbakemeldinger fra medlemmer viser blant annet at midlertidig ansatte ikke blir fulgt opp med veiledning på samme måte som fast ansatte, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Norsk Lektorlag ønsker at det utredes om ordningen bør forskriftsfestes.

– Vi mener flere skoleeiere må iverksette veiledningsordningen på en skikkelig måte, med avsatte ressurser og kvalifiserte veiledere som ikke er i ledelsen, sier Helgesen.

Også fylkene trenger tilskudd

Lektorlaget spilte inn det vi mener er viktig i det videre arbeidet med veiledningsordningen i et møte i Kunnskapsdepartementet tirsdag 21. september.

Lektorlaget mener også fylkeskommuner må få tilskudd til ordningen. Rapporten viser at veiledningen er mer systematisk i kommuner enn i fylkeskommuner, og at andelen som får veiledning er større i grunnskolen. Det skyldes trolig at bare kommuner, ikke fylkeskommuner får økonomisk tilskudd til veiledningsordningen, påpekes det i rapporten.

– Man må stille krav til veilederkompetanse og avsette tidsressurs til veiledningsarbeidet. Målet her er jo å gi nye lærere en god overgang til yrket og motivere dem til å videreutvikle seg og bli, understreker Helgesen.

Hvor mange får veiledning?

Får veiledningHar fått veiledning tidligereHar ikke fått veiledning
VGO 50 %19 %31 %
Grunnskolen76 %14 %10 %
Tall fra 2020, fra rapporten «Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere – sluttrapport 2021»

Les også:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...