image-1
Utdanning

«Eksamen i matematikk på ville veier»

Fagmiljøene og lærerorganisasjonene advarer kunnskapsministeren på det sterkeste mot Utdanningsdirektoratets forslag til ny matematikkeksamen.
AVRedaksjonen
10. mai, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Advarselen mot forslaget til ny matematikkeksamen ble gitt i et åpent brev 3. mai, signert av Norsk Lektorlag og en rekke andre organisasjoner som organiserer matematikklærere og sentrale fagmiljøer innen matematikk.

Initiativet ble tatt av Nils Voje Johansen, universitetslektor ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Massiv motstand

Forslaget til ny eksamensordning i matematikk for ungdomskolen og Vg1 i videregående skole er blitt møtt med massiv motstand fra sektoren. Grunnen er at Utdanningsdirektoratet (Udir) ønsker å tillate bruk av alle hjelpemidler under hele eksamen.

«Vi henvender oss nå direkte til statsråden fordi vi på det sterkeste vil fraråde at eksamen utformes slik Udir foreslår. Etter vår mening er det nødvendig at en del av eksamen skal løses uten hjelpemidler», skriver organisasjonene i det åpne brevet til statsråden.

Direktoratet lytter ikke

Selv om statsråden har sagt at hun vil følge opp innspillene, advares hun av fagmiljøene i matematikk mot sitt eget direktorat. Utdanningsdirektoratet har i liten grad har vist vilje til å lytte til de mange, faglige argumentene som har kommet for å beholde en eksamensdel uten hjelpemidler, skriver innsenderne.

En del uten hjelpemidler

Hvis en datamaskin kontrollere regnestykker i læreboken, kan det gi elevene en bekreftelse på at regnestykket er riktig, ikke en forståelse av hvorfor det er riktig. Det er denne forståelsen som er en forutsetning for å mestre og arbeide selvstendig med faget.

«Vi trenger derfor en eksamen hvor en del gjennomføres uten hjelpemidler for å teste at elevene har tilegnet seg de tekniske ferdighetene som er nødvendige for å kunne tenke matematisk. Da får elevene mulighet til å vise frem matematiske resonnementer i form av algebraiske regnestykker, figurer, matematiske forklaringer og bevis», argumenterer de.

Nytt datasystem forvansker

– Utdanningsdirektoratet har kjøpt inn et nytt datasystem for eksamensgjennomføring, og påstår at det ikke er mulig å ha eksamen med en del uten hjelpemidler, forteller Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Hun er sterkt kritisk til at Utdanningsdirektoratet prøver å styre eksamensformen i den retningen de selv ønsker ved å kjøpe systemer som gjør det umulig å gjennomføre en eksamensløsning som er ønsket av et unisont fagmiljø i matematikk.

Det må være fagets egenart som bestemmer hvordan eksamen utformes, ikke hvilket datasystem direktoratet har kjøpt, mener innsenderne av brevet.

«Vi som skriver dette, representerer et bredt tverrsnitt av skoleverket og UH-sektoren, og vi har merket oss at statsråden i Stortingets spørretime 20. januar i år uttalte: ‘Det er viktig for meg at eksamen og eksamensgjennomføring har tillit både i sektoren og i samfunnet forøvrig.’ Skal vi ha denne tilliten, må eksamen inneholde en del uten hjelpemidler slik vi har skissert ovenfor», skriver de.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenmatematikkeksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...