image-8
Lektorbloggen

Er det forsvarlig å gå bort fra eksamen?

Skriftlig eksamen sikrer at det er elevens egen kompetanse som vurderes. Den har en helt sentral rolle i utdanningssystemet.
AVDavid Løvbræk
02. mars, 2023

Eksamen settes stadig under press. De tre siste årene har eksamen blitt avlyst pga pandemien, og fremdeles tar enkelte stemmer til orde for at eksamen bør skrotes. Nylig har også byrådet i Oslo satt i gang et arbeid som kan føre til at eksamen i osloskolen avskaffes.

Dette bekymrer oss lektorer sterkt. Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll og hennes parti SV har et programfestet mål om å fjerne eksamen, men det overrasker oss at byrådet ikke får kalde føtter i lys av vinterens erfaringer med skriveroboten ChatGPT.

Mange av våre medlemmer melder om at elever leverer inn arbeid som er skrevet av skriveroboter. Det er godt dokumentert at en elev på Elvebakken videregående skole fikk karakteren 5 på en tekst som i sin helhet var skrevet av ChatGPT.

Dette har egentlig bare aktualisert et problem som har pågått i lengre tid: Det leveres jevnlig elevarbeid som ikke er produsert av eleven selv. Fagartikler, videoer, podcaster eller annet arbeid vurderes med karakter, uten at det er eleven alene som står for innholdet. Hjelp kan komme fra mange hold: foreldre, storesøsken, venner – og betalte skrivetjenester. Nå kan man altså i tillegg få fagtekster skrevet på få sekunder av et skriveprogram.

En utvikling der det blir mer og mer usikkert hvem sin kompetanse som vurderes, er roten til karakterinflasjon, urettferdighet og en korrumpering av vurderingssystemet. Vi ser allerede at karakterene i videregående skole har økt betydelig det siste tiåret. Aller høyest har de vært de tre sist årene – da eksamen var avlyst. Samtidig rapporteres det fra universitetene at studentene sliter med å lese fagtekster, og med å jobbe selvstendig.

Hvordan har det seg at vitnemålene fra videregående skole blir bedre og bedre, samtidig som elevene blir dårligere og dårligere studieforberedt?

De som vil eksamen til livs, peker gjerne på mappevurdering som en bedre og mer treffsikker vurderingsform. Det overrasker oss at man ikke innser at mappevurdering vil favorisere elever fra akademiske hjem og det mindretallet blant elevene som bruker ureglementerte metoder. Resultatet vil bli mer ulikhet og mindre rettferdighet.

Skriftlig eksamen sørger for like spilleregler og sikrer at det er elevens egen kompetanse som vurderes. Den vurderes i tillegg anonymt.

Eksamensmotstandere bruker argumenter knyttet til opplevelsen av eksamenssituasjonen, for eksempel at den er stressende, at man kan ha en dårlig dag og så videre. Dessuten foregår den «i en svett gymsal». Vi stusser litt over dette. Vil ikke erfaring med å prestere under press være en nyttig ballast å ta med seg inn i studier og arbeidsliv? Samtidig mener vi at et for snevert blikk på individperspektivet flytter fokus vekk fra samfunnsperspektivet. Det er nemlig helt avgjørende at samfunnet kan ha tillit til at karakterene som står på et vitnemål fra videregående skole, faktisk er uttrykk for elevens egen kompetanse – og ingen andres. Nettopp derfor har eksamen fremdeles en helt sentral rolle i utdanningssystemet. Så får det heller være at den av og til foregår i en svett gymsal.

Dette innlegget er først publisert i Aftenposten 17. februar 2023.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?