image-4
Norsk Lektorlag mener

Læremidler

Godt utviklede læremidler er nødvendige verktøy i undervisningen.
AVRedaksjonen
07. juli, 2020

Norsk Lektorlag mener underviseren skal ha reell påvirkning på valg og bruk av alle typer læremidler, som ekskursjoner, digitale læremidler og lærebøker på papir. Læremidlene må ikke være utdatert.

Fagfornyelsen fordrer nye læremidler

Vi har fått bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer om at kommuner og fylker ikke tar seg råd til å kjøpe inn nye læremidler tilpasset fagfornyelsen. Oppdaterte læremidler som er utviklet til gjeldende læreplanverk er en grunnleggende forutsetning for innføringen av LK-20.

Om skolene utsetter å ta i bruk oppdaterte, relevante læremidler for fagfornyelsen, slik vi ser tegn til i flere store fylker, vil dette påvirke elevenes læring negativt. Bruk av utdaterte læremidler utgjør også en stor tidstyv for lærere og lektorer

leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen

Kvalitetskriterier for læremidler

Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy for å vurdere kvaliteten i læremidler for engelsk, norsk og matematikk, og kvalitetskriterier for læremidler i øvrige fag utvikles våren 2021.

Les også:

se mer innhold fra kategorien

Norsk Lektorlag mener
Fagfornyelsenlæremidler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Norsk Lektorlag mener
Utdanningspolitisk program for Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags utdanningspolitikk finner du her, i vårt utdanningspolitiske program.
Norsk Lektorlag mener
Tariffpolitisk program
Norsk Lektorlags tariffpolitiske program vedtatt av landsmøtet 2021.
Norsk Lektorlag mener
NKVS: Lærerkompetanse viktig for kvalitet i skolen
Norsk Lektorlag mener det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet må overvåke hvordan skolen bidrar til elevenes læring og trivsel. Lærerens kompetanse står sentralt og bør inn i NKVS.