Ytringsfrihet

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Ytringsfrihet

Jeg ble intervjuet i lokalavisen om skolenedleggelse og fikk muntlig advarsel etterpå. Brøt jeg lojalitetsplikten?

SVAR:

Så lenge du har uttalt deg på en saklig og nøytral måte, samt har vært tydelig på at du uttaler deg på vegne av deg selv og ikke på vegne av kommunen, vil det ikke være et brudd på lojalitetsplikten.

Å gi en ansatt som har ytret seg en reaksjon i form av en advarsel, uavhengig av om den er skriftlig eller muntlig, vil være egnet til å begrense de ansattes ytringsfrihet. Da kan det være grunnlag for å klage på advarselen og be rektor om å trekke den tilbake. Ta kontakt for veiledning.

Les mer
Ytringsfrihet

Ifølge pressereglementet til kommunen er det kun skoleledelsen ved skolen som kan uttale seg på vegne av skolen. Er det en ulovlig begrensning av ytringsfriheten?

SVAR:

Nei, det er ikke en ulovlig begrensning av ytringsfriheten. Det ligger til arbeidsgiver å bestemme hvem som skal kunne uttale seg på vegne av skolen. Du kan likevel uttale deg om for eksempel skolepolitiske saker eller forhold på skolen, så lenge det fremgår at du uttaler deg som privatperson eller fagperson.

Les mer