Ytringsfrihet

Brøt jeg lojalitetsplikten da jeg ble intervjuet i lokalavisen?

JUNI, 2020

Jeg ble intervjuet i lokalavisen om skolenedleggelse og fikk muntlig advarsel etterpå. Brøt jeg lojalitetsplikten?

SVAR:

Så lenge du har uttalt deg på en saklig og nøytral måte, samt har vært tydelig på at du uttaler deg på vegne av deg selv og ikke på vegne av kommunen, vil det ikke være et brudd på lojalitetsplikten.

Å gi en ansatt som har ytret seg en reaksjon i form av en advarsel, uavhengig av om den er skriftlig eller muntlig, vil være egnet til å begrense de ansattes ytringsfrihet. Da kan det være grunnlag for å klage på advarselen og be rektor om å trekke den tilbake. Ta kontakt for veiledning.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss