Ytringsfrihet

Kan kommunen bestemme at kun skoleledelsen kan uttale seg på vegne av skolen?

JUNI, 2020

Ifølge pressereglementet til kommunen er det kun skoleledelsen ved skolen som kan uttale seg på vegne av skolen. Er det en ulovlig begrensning av ytringsfriheten?

SVAR:

Nei, det er ikke en ulovlig begrensning av ytringsfriheten. Det ligger til arbeidsgiver å bestemme hvem som skal kunne uttale seg på vegne av skolen. Du kan likevel uttale deg om for eksempel skolepolitiske saker eller forhold på skolen, så lenge det fremgår at du uttaler deg som privatperson eller fagperson.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss