Undervisningstid

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidstid
SVAR:

Nei, det kan arbeidsgiver ikke gjøre. En slik bruk av tidsressurspotten var vanlig frem til 2014, men skal ikke skje i dag.

Arbeidstidsavtalen SFS2213 er tydelig på at tidsressurspotten er tid, og ikke penger.

Disse tidsressursene skal derfor fordeles i forkant av skoleårets start, etter drøftinger på lokalt nivå. På den måten får de ansatte med byrdefull undervisningssituasjon en lettelse i arbeidsbyrden gjennom hele skoleåret.

I avtalen som gjelder fra 1. august 2022, se punkt 7.2(b):

«b) TidsressurspottRessurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔ * årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole/enhet i voksenopplæringen.

Fordeling av ressursen drøftes på

Les mer
Undervisningstid
SVAR:

Hvis du har arbeidsoppgaver som fører til reduksjon i undervisningstiden, skal arbeidstiden som disponeres fritt reduseres med samme prosentandel som undervisningen er redusert. Prosentandelen omgjøres til arbeidstid på skolen. 

For eksempel: Undervisningstiden din er redusert med 40 prosent fordi du har andre arbeidsoppgaver som sosiallærer. Da skal arbeidstiden som du disponerer fritt, reduseres med tilsvarende 40 prosent.

Merk at dette gjelder i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) etter reglene i arbeidstidsavtalen SFS 2213.

I Oslo kommune avhenger svaret av størrelsen på reduksjonen i undervisningstid:Er reduksjonen 15 prosent eller mindre, skjer det ingen endring i arbeidsplanfestet t

Les mer

Mest leste artikler