Undervisningstid

Jeg har redusert undervisningstid på grunn av andre arbeidsoppgaver. Hva skjer med arbeidstiden jeg egentlig disponerer fritt?

SEPTEMBER, 2020

SVAR:

Hvis du har arbeidsoppgaver som fører til reduksjon i undervisningstiden, skal arbeidstiden som disponeres fritt reduseres med samme prosentandel som undervisningen er redusert. Prosentandelen omgjøres til arbeidstid på skolen. 

For eksempel: Undervisningstiden din er redusert med 40 prosent fordi du har andre arbeidsoppgaver som sosiallærer. Da skal arbeidstiden som du disponerer fritt, reduseres med tilsvarende 40 prosent.

Merk at dette gjelder i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) etter reglene i arbeidstidsavtalen SFS 2213.

I Oslo kommune avhenger svaret av størrelsen på reduksjonen i undervisningstid:

  • Er reduksjonen 15 prosent eller mindre, skjer det ingen endring i arbeidsplanfestet tid.
  • Er reduksjonen 40 prosent eller mer, økes arbeidsplanfestet tid inntil 1462,5 timer.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler