Etter- og videreutdanning

Har jeg krav på lesedager og fri på eksamen når jeg tar videreutdanning på eget initiativ utenom jobben?

SEPTEMBER, 2020

SVAR:

For at du under videreutdanning skal ha rett til lesedager og fri på eksamen, sier Hovedtariffavtalen for KS-området at det er en forutsetning «at faget har betydning for kommunen».

Det betyr at du må være i dialog med rektoren din i forkant av slike studier for å forsikre deg om at rektor mener kompetansen du skaffer deg, er av verdi for skolen. Det er for eksempel ikke nok at du selv ønsker å skaffe deg undervisningskompetanse i et ekstra fag som du vet undervises på skolen din. Sørg for å dokumentere avtalen du gjør med rektor, for eksempel gjennom en mailutveksling.

Lesedager: Vær oppmerksom på at for å ha krav på to lesedager før en eksamen, er det en forutsetning at du ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen.

Eksamen: Du får permisjon med lønn for eksamensdagen(e). Ved eksamensformer som varer tre sammenhengende dager eller mer, skal du drøfte med rektor om hvordan dere kan legge til rette for at du får gjennomført en slik eksamen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler