Etter- og videreutdanning

Hvorfor er det ulikt hvem som får stipend for videreutdanning i Kompetanse for kvalitet?

JUNI, 2020

SVAR:

Fagene norsk, matematikk og engelsk har vært prioriterte fag innen videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet (KFK), samt samisk og tegnspråk, på grunn av kompetansekravene i disse fagene som kom i 2014. I tillegg fins en egen pott for praktisk-estetiske fag.

Utdanningsdirektoratet har dessuten en studiekatalog med videreutdanningstilbud man kan søke KFK-midler til. Du kan også søke KFK-midler til andre, ordinære studietilbud utenom katalogen.

Noen slipper igjennom nåløyet hos rektor og skoleeier og får stipendordning, andre ikke. Det handler om hvordan skoleeier vurderer behovet lokalt, men også – mener Norsk Lektorlag – om vilje til å prioritere en viktig videreutdanning.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler