image-9
Arbeid

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Smitte påført i undervisningssituasjoner kan falle inn under reglene for yrkesskade.
AVRedaksjonen
10. juni, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Koronasmitte ble tatt inn på listen over sykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning for helsepersonell. Arbeids- og sosialdepartementet bekrefter overfor Norsk Lektorlag at smitte påført i undervisningssituasjoner kan falle inn under reglene for yrkesskade.

Endret reglene for yrkesskade

I april endret regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet, men det ble også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

– Vi tok kontakt med arbeids- og sosialdepartementet umiddelbart for å få klarhet i om dette også ville gjelde for lærere som må gå tilbake til klasserommene og potensielt utsettes seg for en større smitterisiko, forteller Norsk Lektorlags advokat, Else Leona McClimans.

Lærerne omfattes av reglene

I brev fra departementet 12 mai, bekreftes det at smitte påført i undervisningssituasjoner kan omfattes av disse nye yrkesskadereglene.

– Dette var viktig å få bekreftet for våre medlemmer siden det fortsatt er usikkert hva og i hvilket omfang smittede av koronaviruset kan få av eventuelle langstidsskader, sier McClimans.

For å kunne få godkjent en sykdom som yrkessykdom, må den ha blitt påført arbeidstakeren mens vedkommende var «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» og at smitten anses påført der i miljøer med «særskilt sykdoms- eller smittefare».  

Reglene for yrkesskade vil altså gjelde dersom man blir smittet på jobb av covid-19 og får påfølgende alvorlige komplikasjoner. Koronasmitte og covid-19 ble ført opp på listen over sykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning fordi man i denne fasen ikke vet nok om ettervirkningen av koronaviruset.

Denne artikkelen er publisert i Lektorbladet #3 2020.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdkoronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...