image-5
Arbeid

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Smitte påført i undervisningssituasjoner kan falle inn under reglene for yrkesskade.
AVRedaksjonen
10. juni, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Koronasmitte ble tatt inn på listen over sykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning for helsepersonell. Arbeids- og sosialdepartementet bekrefter overfor Norsk Lektorlag at smitte påført i undervisningssituasjoner kan falle inn under reglene for yrkesskade.

Endret reglene for yrkesskade

I april endret regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet, men det ble også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

– Vi tok kontakt med arbeids- og sosialdepartementet umiddelbart for å få klarhet i om dette også ville gjelde for lærere som må gå tilbake til klasserommene og potensielt utsettes seg for en større smitterisiko, forteller Norsk Lektorlags advokat, Else Leona McClimans.

Lærerne omfattes av reglene

I brev fra departementet 12 mai, bekreftes det at smitte påført i undervisningssituasjoner kan omfattes av disse nye yrkesskadereglene.

– Dette var viktig å få bekreftet for våre medlemmer siden det fortsatt er usikkert hva og i hvilket omfang smittede av koronaviruset kan få av eventuelle langstidsskader, sier McClimans.

For å kunne få godkjent en sykdom som yrkessykdom, må den ha blitt påført arbeidstakeren mens vedkommende var «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» og at smitten anses påført der i miljøer med «særskilt sykdoms- eller smittefare».  

Reglene for yrkesskade vil altså gjelde dersom man blir smittet på jobb av covid-19 og får påfølgende alvorlige komplikasjoner. Koronasmitte og covid-19 ble ført opp på listen over sykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning fordi man i denne fasen ikke vet nok om ettervirkningen av koronaviruset.

Denne artikkelen er publisert i Lektorbladet #3 2020.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdkoronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.