image-3
Lektorbloggen

Vil politikerne at elevene skal tilbringe mindre tid på skolen?

Skolen blir pålagt stadig flere oppgaver. Nå får vi mindre tid til å løse dem. Vår motstand handler om at skoledagen blir kortere. Det skriver klubbleder for Norsk Lektorlag ved Asker videregående skole Sissel Frogg. Sammen med både elever og rektor protesterer lektorene mot politikernes vedtak om senere skolestart, konsekvensen blir at midttime må fjernes og friminutter må kuttes.
AVSissel Frogg
13. februar, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fylkestinget i Akershus har vedtatt en prøveordning med senere start på skoledagen. Begrunnelsen er at tenåringer lærer bedre om de får sove lenger. I Aftenposten har vi kunnet lese at både skoleledere og elever er imot vedtaket. Vi lærere er også imot pålegget.

Kan ikke ta av undervisningen
Vår motstand handler om at skoledagen blir kortere. Og hvor skal vi knipe inn på tiden? Vi kan ikke ta av undervisningen, så da må det bli pausene. Enhver som er på en arbeidsplass, vet at pauser er viktige for kvaliteten på arbeidet og for miljøet.

Også elever trenger pauser for å yte og for å ha det bra.

  • Skolen skal sørge for konsentrasjon og god læring, da må vi ha en pause i en lang fagøkt.

  • Skolen skal bidra til at unge har sunne spisevaner, da må vi ha en god matpause.

  • Skolen skal bidra til at unge trives på skolen, da må det være rom for å skravle og tøyse mellom slagene.

Den viktige midttimen blir borte
Men skolen skal også trene de unge i demokratiske prosesser og kreative aktiviteter. Til det trenger vi den ukentlige midttimen. Da har elevrådet og skolemiljøutvalget møtene sine, da kan revygruppen treffes, da kan helsesøster ha stressmestringskurs. Kursene er populære for elevene føler at kravene er høye og tiden knapp. Med den nye ordningen blir midttimen borte, og slikt må skje i undervisningstiden.

Enkelte politikere har sammenlignet protestene som kommer nå, med motstanden mot fraværsgrensen. Vi vil minne om at vi lærere var positive til ny fraværsordning. Hvorfor? Fordi vi tror det er bra at elevene er mer på skolen.

Innlegget er også publisert i Aftenposten 12. februar 2018.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?