image-5
Lektorbloggen

Vi trenger en ny gjennomgang av digital eksamen i matematikk

Mange er sterkt kritiske til både prosessen og forslaget fra Utdanningsdirektoratet. Vi må sette ned foten, skriver politikerne Mathilde Tybring-Gjedde og Turid Kristensen (H).
AVMathilde Tybring-Gjedde og Turid Kristensen, medlemmer i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget (H)
22. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det har vært mange innlegg i Aftenposten den siste tiden om forslaget til ny eksamenen i matematikk, og svært mange er sterkt kritiske til både prosessen og forslaget fra Utdanningsdirektoratet. Vi som utdanningspolitikere i Høyre deler deres bekymring. Vi mener vi må sette ned foten og få en ny gjennomgang før ny eksamen skal gjennomføres.

Det er naturlig å gjøre endringer i eksamensformen når vi får nye læreplaner gjennom fagfornyelsen i skolen. Fagfornyelsen har vært gjennomført med bred involvering og har sterk, faglig forankring. Det kom inn over 27.000 innspill i prosessen.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et forslag til ny eksamen i matematikk. Der har de blant annet foreslått å gjøre eksamen heldigital, tillate alle hjelpemidler på alle deler av eksamen og innføre bruk av flervalgsoppgaver.

Mangler faglig forankring

Kritikken tyder på at endringene som nå foreslås, mangler god nok faglig forankring. Det er etter vår oppfatning svært betenkelig. Kritikken kommer fra flere fagmiljøerNorsk Lektorlag og lærere.

Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Tekna har sendt en bekymringsmelding til oss i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Norsk matematikkråd har gitt en uttalelse om endringen i eksamen og målbærer den samme bekymringen. Dette er sterke fagmiljøer og organisasjoner som bør være tett på prosesser med endringer i norsk skole. Og som bør lyttes til.

Dårligere læring

Bekymringen er at den foreslåtte eksamensordningen vil føre til dårligere læring og svakere grunnleggende matematikkforståelse og ferdigheter. Og at det vil svekke elevenes mulighet til å vise sin kompetanse. Dette vil gå ut over alle elever, men kanskje i størst grad elevene med svakest ferdigheter i faget.

Det er også bekymring for at det vil føre til at elevene i fremtiden vil stå dårligere rustet til videre studier.

Vi synes i tillegg at det er veldig betenkelig at tilbakemeldingen tyder på at eksamensordningen ikke forholder seg til de nye læreplanene og fagfornyelsen på en god nok måte. Fagfornyelsen innebærer en viktig endring for norsk skole, men den inneholder ikke mindre fokus på grunnleggende regneforståelse og matematikkunnskaper. Snarere tvert imot.

Bør testes ut først

Vi mener at det er riktig av regjeringen å sikre en mer standardisert eksamensform, slik at for eksempel bruk av hjelpemidler ikke varierer mellom kommuner og fylker. Men med alle de faglige innvendingene som har fremkommet, så mener vi det bør vurderes på nytt om det ikke fortsatt skal være en oppgavedel på eksamen som bør løses uten hjelpemidler.

Elever bør få muligheten til å vise hvordan de regner seg frem til svaret. I likhet med Norsk Matematikkråd mener vi dette er viktig for å sikre at elever lærer grunnleggende regnetekniske ferdigheter.

Dersom Utdanningsdirektoratet likevel ønsker å gjennomføre de nye eksamensoppgavene, mener vi at det i så fall er riktig å teste dem ut på en mindre elevgruppe først. Men aller helst bør vi sikre god faglig forankring også i denne delen av fagfornyelsen i skolen.

Innlegget er publisert i Aftenposten 17. januar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
matematikkeksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?