Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Lønn

Vi må få økt kjøpekraft for våre medlemmer

– Det er i alles interesse å bevare en god fellesskole med høyt faglig kvalifiserte lærere og lektorer. Årets mellomoppgjør må gi økt kjøpekraft for våre medlemmer, og det må utarbeides en plan for å bedre lønnsutviklingen til lektorene i fremtidige oppgjør, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
31. mars, 2023

Profilen på fjorårets lønnsoppgjør førte til at det høyest utdannede undervisningspersonalet fikk den laveste lønnsveksten i kommunesektoren.

– Dette står skarp kontrast til det behovet fellesskolen har for å fylle undervisningsstillingene med kvalifiserte lærere og lektorer, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Nyhuus peker på at faglig sterke lærere og lektorer har en avgjørende betydning for elevenes faglige prestasjoner.

– Skolen har en helt avgjørende plass i demokratiet hvor formålet er å utdanne og danne.  Det er urolige tider, med økt polarisering og stor informasjonstilgang som det er stadig mer krevende å navigere i. Aldri før har det vært viktigere med kvalifiserte lektorer til å lære elevene å navigere i dette landskapet, sier hun.

Lavest lønnsvekst i offentlig sektor

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lønnsveksten i kommunal undervisningssektor i 2022 endte på 3,3 prosent, den laveste i offentlig sektor.

Kommunal sektor sliter med å verdsette de høyt utdannede. Arbeidstagere med utdannelse lengre enn fire år hadde både lavest gjennomsnittslønn i 2022 og har lavest samlet lønnsvekst siste fem år sammenlignet med tilsvarende grupper i offentlig og privat sektor, sier Nyhuus.

Hun mener at det er de lokale partene som kjenner de lokale behovene og utfordringene best. De vil også kunne bruke lønn til å rekruttere og beholde høy faglig kompetanse i skolen.

– Dette løses best med et nytt lønnssystem.  Mellomoppgjøret åpner ikke for denne typen av systemendringer, og derfor krever vi at den lokale potten bør være stor. Det åpner opp for å bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel, sier Nyhuus. 

Forhandlingene starter i slutten av april

Mellomoppgjøret starter i slutten av april for både kommunal og statlig sektor, samt Oslo kommune som er et eget tariffområde.

Det er Akademikernes forhandlingsutvalg som forhandler med KS, Staten og Oslo kommune.

se mer innhold fra kategorien

LønnLønnsoppgjøret
kslønnsoppgjøret 2023oslo kommunestat

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Lønnsoppgjøret
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Lønnsoppgjøret
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...