image-0
Lektorstudentene

Veiledning av nyutdannede lektorer og lærere

Norsk Lektorlag mener nok tid og kvalifiserte, erfarne veiledere er nøklene til god veiledning, og at dette må inn i arbeidstidsavtalene til hver enkelt lærer. Les mer om prinsipper for veiledning av nyutdannede.
AVRedaksjonen
19. september, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Veiledningstilbudet til nyutdannede lektorer og lærere har vært mangelfullt.

Kilde: lærere: Rambøll 2016,
lektorer: Norsk Lektorlags medlemsundersøkelse november 2015.

Etter vedtak i Stortinget i 2017 har regjeringen sammen med partene i utdanningssektoren utformet nasjonale rammer for veiledningen nyutdannede lærere skal få. Dette er forankret i strategien for lærerutdanningene (Lærerutdanning 2025), og i egne prinsipper og forpliktelser for veiledning.  Disse ble lagt frem i september 2018.  

Klikk her for å gå rett til prinsippene

Prinsippene og forpliktelsene skal i første omgang gjelde i tre år, og er ett av tre elementer i de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Utdanningsdirektoratet skal i tillegg utarbeide en skriftlig faglig veileder, og et utdanningstilbud for veiledere. 

Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen mener prinsippene burde vært mer forpliktende:

–    Ambisjonene ble dessverre lave når et prinsipp lyder at veiledningen bare «fortrinnsvis» skal utføres av kvalifiserte veiledere, og definisjonen av «kvalifisert veileder» samtidig angis til «nødvendig faglig kompetanse». Det må være et tydelig mål å øke antallet veiledere med formell veilederkompetanse, uttaler Helgesen.

Hun mener kompetansekravene for å undervise også må gjelde for veiledning, men er samtidig positiv til at man nå stiller krav om minst tre års erfaring som lærer før man kan være veileder. Lektorstudentene i Lektorlagets studentorganisasjon har gitt tilbakemeldinger om at veilederne deres dessverre ofte har svært kort fartstid i skolen.

Nok tid og kvalifiserte, erfarne veiledere er nøklene til god veiledning, dette må inn i arbeidstidsavtalene til hver enkelt lærer. Skal Stortingets vedtak oppfylles må dette følges opp nøye. Skoleeierne har ansvaret, dessverre er avtalen for uforpliktende på kompetansekrav og arbeidsgivers ansvar for å rekruttere veiledere, påpeker  Helgesen. 

Hun synes også skoleeiersiden burde forpliktet seg mer enn at KS skal «oppfordre kommuner og fylkeskommuner til aktivt å rekruttere veiledere og legge til rette for at de får nødvendig kompetanseheving». Avtalen tydeliggjør samtidig at ansvaret for å ivareta nytilsatte ligger hos arbeidsgiver. 

Ordningen skal evalueres både kvantitativt og kvalitativt, gjennom delrapporter og en sluttrapport ved årsskiftet 2020-2021. Helgesen mener det er viktig at evalueringen måler hvor mye tid som er satt av, og at den gir god oversikt over lokale og regionale forskjeller i hvilke ressurser som faktisk settes av til veiledning. 

Prinsippene det er enighet om er:

Prinsipper for veiledning

 1. er basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere og betydningen av videre profesjonsutvikling i yrket
 2. skaper en overgang mellom utdanning og yrke som både ivaretar og utfordrer nyutdannede i utøvelsen av læreryrket
 3. skaper en god sammenheng mellom den kvalifiseringen som skjer i utdanningen og videre profesjonsutvikling i yrket
 4. videreutvikler den nyutdannedes kompetanse og praksis
 5. inkluderer, anerkjenner og bruker den nyutdannede som ressurs og bidragsyter i profesjonsfellesskapet
 6. ses i sammenheng med øvrige kompetansetiltak i barnehage og skole
 7. tilpasses den nyutdannedes forutsetninger og behov
  tilpasses lokale forhold når det gjelder organisering og innhold
 8. motiverer den nyutdannede til å videreutvikle seg og bli værende i yrket
 9. gjennomføres og prioriteres på en systematisk måte de to første yrkesårene
  • gjennom avsatt tid til planlegging og gjennomføring hos både veiledere og nyutdannede
  • etter en strukturert og målrettet plan
  • med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling
  • både individuelt og i grupper
 10. utføres fortrinnsvis av kvalifiserte veiledere som holder seg faglig oppdatert og får muligheter til etter- og/eller videreutdanning
 11. bør fortrinnsvis gjennomføres av veileder som ikke har formelt lederansvar for den nyutdannede.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLektorstudentene
ansettelsekompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorstudentene
Lærerpraksis: Hvor trykker skoen?
Lektorstudentenes nestleder Natalie Woldengen holdt innlegg om praksis på NFLPs erfaringskonferanse. – Vi studenter må blant annet få mer praksis i starten av studieløpet, sier hun.
Lektorstudentene
Spar penger på medlemsfordeler til studiestart
Vi har samlet medlemsfordelene som både gjør deg klar til studiestart og gir deg mest ut av studiene.
Arbeid
Veiledning er gull for nyansatte lektorer
Som nyutdannet og nyansatt lektor anbefaler Anne Marie Brunborg å starte i jobb på våren hvis man har mulighet. – Jeg har fått en myk start og blitt møtt på en forståelsesfull måte, sier hun.