image-8
Nyheter

Varsler mulig streik i KS

Meklingen i tariffoppgjøret i kommunal sektor har nå gått inn i sin sluttfase. Meklingsfristen er satt til 25.mai ved midnatt. Akademikerne kommune har overlevert et formelt varsel om plassfratredelse til KS, noe som innebærer at Akademikerne kan gå til streik dersom mekling ikke lykkes.
AVRedaksjonen
22. mai, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mulig streik fra 26.mai
Akademikernes plassfratredelse ble overlevert 21.mai og inneholder ingen navn på virksomheter og medlemmer, et såkalt nulluttak. Selv om det ikke er noen navn på uttakslisten, er Akademikerne formelt i streik fra 26.mai, hvis meklingen ikke fører fram.

Det innebærer blant annet at all kontakt mellom tillitsvalgte i foreninger tilsluttet Akademikerne og arbeidsgivere skal opphøre. Unntatt er tema som direkte angår streiken. Dette gjelder også tillitsvalgte på de steder som ikke blir tatt ut i konflikten. Alt tillitsvalgtarbeid skal altså legges på is til konflikten er over. Dette bør ikke-streikende organisasjoner støtte opp om. Tilsettingsråd og AMU skal imidlertid gå som vanlig. Alle dispensasjonssøknader skal komme fra arbeidsgiver.

Akademikerne kan, på hvilket som helst tidspunkt, øke omfanget.  Streik er et alvorlig virkemiddel, men det er det eneste lovlige kampmiddelet vi har dersom forhandlinger og mekling ikke fører frem.

Norsk Lektorlags streikegrunnlag:
Arbeidstid: Tilbudet fra KS bekrefter at vi står langt fra hverandre. KS vil bl.a. ha økt tilstedeværelse og utvidelse av arbeidsåret. I NLLs siste krav i forhandlingene, som ble overlevert KS 29.april, fremlegger NLL flere argumenter mot det KS har krevd.

Lønn: Det økonomiske tilbudet fra KS var for dårlig, og ikke nok til å få gjort noe med lektorenes dårlige lønnsutvikling de siste ti årene og vil ikke bidra til å rekruttere og beholde lektorer i skolen.  Akademikernes hovedkrav i årets lønnsoppgjør i kommunal sektor er en pott på 425 millioner kroner, noe som tilsier ca. 40 000 i snitt per lektor. Lektorgruppen har hatt en mindrelønnsutvikling på ca. 10 prosent de siste 10 årene.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.