image-9
Arbeid

Ungdomsskolen: Smittevernveileder mangler konkrete avstandskrav

Lektorlaget mener det bør åpnes for munnbindbruk også i klasserommet for både lærere og elever i ungdomsskolen, i tillegg til strengere avstandskrav på både gult og rødt nivå.
AVRedaksjonen
29. mars, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Ny smittevernveileder for ungdomskolen ble publisert av Utdanningsdirektoratet 25. mars. I likhet med veilederen for videregående skole handler den mest om presiseringer av anbefalinger, til tross for at vi er i en tredje smittebølge med mer smittsomt og farligere virus.

2-metersregel burde gjelde på rødt nivå

Norsk Lektorlag spilte inn til myndighetene allerede 9. mars at man burde innføre 2-meters avstand på rødt nivå i alle situasjoner. Dette for å ta høyde for at mutantvirus er både farligere og mer smittsomt også blant barn og unge. For gult nivå ba vi om 1-meter i alle situasjoner.

Vi gjentok kravene våre i et innspillsmøte som Utdanningsdirektoratet inviterte til under arbeidet med ny veileder for ungdomsskolen. Der deltok også Folkehelseinstituttet (FHI).

Lektorlaget har i innspillene tatt utgangspunkt i at helsemyndighetene i flere måneder har sagt at de gjeldende smittevernreglene i samfunnet ikke har vært effektive nok for å slå ned mutantviruset. Da mener vi skolen må følge etter med skjerpede tiltak for at både elever og lærere skal ha et trygt arbeidsmiljø på skolen.

Etter de nasjonale innstramningene i smittevernreglene som kom uken før skolens påskeferie, har myndighetene presisert at det nye rådet om å holde to meter avstand til andre ikke gjelder for skolen. Begrunnelsen er at det ikke er mulig å drive skole og samtidig etterleve så strenge smittevernregler. Våre medlemmer er skuffet. Nok en gang gis lærerne følelsen av at deres smittevern på jobb ikke tas på alvor.

Endringene for ungdomsskolen er:

  • Halvering av antallet kontakter på rødt nivå gjennom skoleuken (på gult nivå kan som før hele klasser være samlet og regnes som en kohort)
  • Elever og ansatte kan bruke munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet, men munnbind anbefales ikke i undervisningen

Savner munnbind i klasserommet og avstandsregler også på gult nivå

Norsk Lektorlag er fornøyd med at veilederne konkretiserer halv gruppestørrelse på rødt nivå og åpner for munnbindbruk i ungdomsskolen. Imidlertid mener Lektorlaget at i denne fasen av pandemien, bør det åpnes for munnbindbruk også i klasserommet for både lærere og elever i ungdomsskolen.

Best mulig beskyttelse i ofte trange og dårlig ventilerte klasserom må være et mål. Vi savner en begrunnelse for at klasserommet er unntaket når det gjelder bruk av munnbind.

At gult nivå skal fortsette som før uten konkrete avstandsregler i klasserommet, er ikke forsvarlig så lenge pandemien pågår og mer smittsomme virusmutanter dominerer.

Mange skoler settes på gult nivå selv når kommunen har stor smittespredning, fordi det er et uttalt mål fra nasjonale myndigheter om at skolene i mest mulig grad skal være åpne. Lektorlaget mener at det å hindre smitteutbrudd i skolene gjennom skjerpede smitteverntiltak også er en måte å skjerme barn og unge på.

Digital undervisning er et godt supplement til jevnlig fremmøte også for elever i ungdomsskolen hvis det skjer etter en god og forutsigbar plan. Det kan begrense vekslingene i tiltaksnivå.

Voksenopplæringen burde ha 2-metersregel

For voksenopplæringen er det kommet en anbefaling om 1 meters avstand på både gult og rødt nivå i alle situasjoner. På bakgrunn av at voksenopplæringselever nettopp er voksne mennesker, mener Norsk Lektorlag det burde være en 2-metersregel på rødt nivå.

Barneskolen burde ha mindre grupper også på gult nivå

Endringene for barneskolen er:

  • For 5. til 7. trinn anbefales på rødt nivå en halvering av klasser og grupper i forhold til normal størrelse. For 1.-4. trinn anbefales på rødt nivå maksimalt 15 elever pr lærer
  • På gult nivå grupperes elevene etter normal klassestørrelse som en kohort, og blanding av kohorter begrenses. To kohorter kan samarbeide, men helst utendørs
  • Det anbefales ikke at barn i barneskolen bruker munnbind
  • Lærere kan bruke munnbind utenom klasserommet når det er generelt råd eller påbud om bruk av munnbind i kommunen

Vi konstaterer at smitten blant ansatte i barneskolen og i barnehager øker i områder med høyt smittenivå og nå er høyere enn for gjennomsnittet av yrkesaktiv befolkning. Da er det på tide å beskytte de ansatte bedre også i barneskolen – med vaksine og skjerpet smittevern med mindre gruppestørrelser også på gult nivå.

Relevante lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdkoronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.