Illustrasjonsbilde av elever sopm går ned trapp. Foto: iStock.
Lektorbloggen

Trygghet i Osloskolen

Byrådssaken om et trygt arbeidsmiljø i Osloskolen tar ikke opp at det er forskjell på 6-åringer og 18-åringer.
AVDavid Løvbræk
09. mars, 2022

Bystyrets kultur- og utdanningsutvalg skal onsdag behandle byrådssaken «Trygge voksne og trygge barn», som skal sikre ansatte i skolen et trygt arbeidsmiljø. Dessverre er byrådssaken en stor skuffelse, særlig for de av oss som jobber i videregående skole.

Den sier ikke hvordan lektorer og lærere i videregående skole skal få et trygt arbeidsmiljø. Byrådssaken hopper bukk over sentrale spørsmål som overfylte klasser og skoler, elever som går på studiespesialisering uten de nødvendige faglige forutsetningene, og elever som blir satt på studiespesialisering fordi det ikke er nok plasser på yrkesfag.
Dette er strukturelle problemer som bidrar til mistrivsel, utenforskap, frafall og – i noen tilfeller – vold.

Arbeidet med å forebygge og hindre vold og uønsket adferd må selvsagt være annerledes på videregående enn på barneskolen, men det lar byrådssaken være å drøfte. Det er åpenbare forskjeller på 6-åringer og 18-åringer, både når det gjelder evne til å regulere egen adferd, evnen til å forstå konsekvenser, skadepotensial og juridisk ansvar.

Likevel er byrådssaken nesten enøyd fokusert på relasjonsbygging, inkluderende læringsmiljø og lek. Slike tiltak kan muligens fungere godt på barneskolen, men på videregående har lærere og elever andre behov. Dette drøfter byrådssaken ikke.

Det kan se ut som om byrådet mener at lærerne sikres et trygt arbeidsmiljø bare de er flinke nok til å drive relasjonsarbeid og skape et inkluderende miljø. Her bommer man grovt.

For det første er dette å legge ansvaret for elevenes adferd i for stor grad på lærerne, for eventuelle voldsepisoder kan da bortforklares med at læreren ikke var god nok på relasjoner.

For det andre må byrådssaken anerkjenne at elever på videregående skole er individer med selvbestemmelse, ikke produkter av lærernes relasjonsarbeid.

Vi ber kultur- og utdanningsutvalget sende saken tilbake til byrådet med en klar bestilling om å inkludere konkrete tiltak som sikrer arbeidsmiljøet til de ansatte på videregående skole.

Dette innlegget er først publisert i  Dagsavisen 7. mars 2022 (papirutgaven).

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
trygg arbeidsplass

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.