image-8
Arbeid

Tok opp vismafrustrasjon med statssekretær Gunn Karin Gjul

– Visma in School har skapt stor frustrasjon blant våre medlemmer og skoleledere gjennom flere år. Vi er bekymret over hvordan store digitale reformer blir håndtert i offentlig sektor, sier Helle Christin Nyhuus, første nestleder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
20. desember, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag tok initiativ til et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om utfordringene knyttet til Visma in School. I møtet deltok i tillegg til Lektorlagets første nestleder Helle Christin Nyhuus, forhandlingssjef Tonje Leborg og kommunikasjonssjef Siri Stang fra sekretariatet i Norsk Lektorlag, og fylkesleder for Innlandet Thomas Sanger-Elnæs.

Nyhuus beskriver situasjonen som alvorlig.

– Det er ekstra utfordrende fordi vi har ingen reell motpart å ta opp saken med. Ansvaret er spredt ut på mange aktører. Det var en av grunnene til at vi henvendte oss til departementet som har ansvar for digitalisering av offentlig sektor, sier hun.

Manglende medvirkning og opplæring

Nyhuus trakk i møtet frem utfordringer helt fra oppstart og frem til i dag. Fortsatt er det mye som ikke er løst.

– Det er helt klart at det sviktet allerede i forbindelse med kravspesifikasjonen. Når de som har skoene på, ikke blir involvert i behovsavklaringen, er det ikke overraskende at det bar galt av sted, sier Nyhuus.

Det har også vært både manglende opplæring, og systemet var som kjent for de fleste, langt fra ferdig.

– Dette har vært til stor frustrasjon for brukerne over flere år.

Fylkesleder i Innlandet, Thomas Sanger-Elnæs, deltok i møtet for å beskrive noen av grunnene til hvorfor systemet fører til så stor frustrasjon.

– Selve programmet er en tidstyv i seg selv. Det skyldes en tidsforsinkelse i alle nødvendige operasjoner. For det andre er ikke programmet levert med forventede funksjoner, påpekte han.

Mangler fraværsfunksjon

Sanger-Elnæs viste til blant annet varslingsfunksjon for fravær.

– Lærere har plikt å melde fra i god tid om elever er i fare for ikke å få vurdering i et fag. Vi hadde store forventninger til denne funksjonen, men den er ikke ferdig ennå. Vi må bruke et annet system ved siden av, LAO, som er lokalt utarbeidet i vår fylke, sier han.

Fylkeslederen mener også at brukergrensesnittet avslører manglende brukerinvolvering.

– Når man går igjennom de ulike skjermbildene i ViS, er dataene listet pent opp. Men skillet mellom hvilke data læreren trenger å se og hvilke data som ViS fører opp, er talende for manglende brukerinvolvering. Et grundig arbeid med såkalte user-cases kunne ha optimalisert programmet hensiktsmessig, sier han.

Det er mange andre utfordringer med systemet som har ført til en resignasjon hos brukere. Det er alt fra timeplanlegging, registrering av aktiviteter til registrering og beregning av arbeidstid.

– Det som gjør dette så håpløst er at det er begrenset mulighet for dialog med en ansvarlig motpart. Det gjelder både for oss sentralt og for medlemmer lokalt. På skolene er det mange som er usikre på både hvem man skal rette spørsmål og klager til, og hvor man skal melde inn feil, legger Nyhuus til.

Hopper bukk over det organiserte arbeidslivet

Forhandlingssjef i Norsk Lektorlag Tonje Leborg deltok i møtet for å reise utfordringen med at systemet kan undergrave partsrettighetene.

– Visma in School påvirker områder som reguleres av arbeidstidsavtalene, sier hun.

Leborg viser til at utviklingen av Visma in School ikke har involvert partene som har forhandlet fram særavtalen for lærernes arbeidstid, SFS 2213. Dermed hopper ViS bukk over det organiserte arbeidslivet.

– Vigo IKS er ikke part i arbeidstidsavtalen for våre medlemmer. Likevel tolker de avtalen på en måte som kan få konsekvenser for våre medlemmer. Nesten tilsvarende avtale finnes i Oslo kommune, men den er ikke helt lik. Om dette er tatt høyde for i systemet, er høyst uklart, sier hun.

Veien videre

– Skal vi lykkes med digitalisering i offentlig sektor, må vi digitalisere sammen. Norsk Lektorlag ønsker at det utvikles bedre og tydeligere retningslinjer for digitalisering av offentlig sektor. Vi ønsker at verken opprettelse av interkommunale selskap eller kjøp av systemer på annen måte setter arbeidstakersiden på sidelinjen og forringer arbeidstakernes rettigheter, sier Nyhuus.

Når slike store endringer inntreffer, er det avgjørende å ha en ansvarlig part, minner hun om.

– Norsk Lektorlag følger dette videre opp. Vi foreslår blant annet å etablere et eget forum med de ulike partene for å komme frem til løsninger, både for å avhjelpe situasjonen med ViS, men også bidra til å unngå at lignende digitaliseringsprosesser i fremtiden skjer uten brukerinvolvering fra start, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
digitaliseringvisma

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...