image-10
Korona

Testregimet er en tidstyv i skolen

Det nye testregimet i skolene skaper frustrasjon og stress for både lærere, elever og foreldre. – Våre medlemmer forteller at de bruker mye tid på å håndtere det nye testregimet og rapportere til smittesporere. Myndighetene har dumpet dette ansvaret over på skolen og lærere, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
03. september, 2021

Skolestart 2021 skjedde på grønt nivå, og den enkelte kommune har ansvaret for eventuelt å sette inn gult eller rødt nivå. I tillegg ble reglene for karantene endret.

– Allerede i begynnelsen av juni sa Lektorlaget til myndighetene at elevene må få en stabil og forutsigbar undervisningssituasjon ved skolestart for å kunne ta igjen tapt læring. Det vi opplever nå mange steder, er det stikk motsatte av dette, påpeker Lektorlagets leder Rita Helgesen.

I Oslo og flere andre steder i landet er det skoler som har smitteutbrudd og hele klasser som sendes i karantene. En skole (Granstangen) i Oslo er helt stengt. På Asker videregående har vg1 og vg2 hjemmeundervisning i to uker for å slå ned et utbrudd.

– Det er køer for å teste seg, og lærerne skal kanskje registrere både hvem som har korona, hvem som er syk av andre årsaker, hvem som må ha fri for å få tatt vaksine, hvem som er til stede på selvtest, hvem som er til stede i undervisningen på teams og i klasserommet av hensyn både til smittesporing og pedagogisk oppfølging av hver elev. Det kan ikke fortsette slik, sier Helgesen.

Anerkjenner at det er krevende

Regjeringen holdt 2. september en pressekonferanse om smittesituasjonen.

– TISK-systemet er ikke tilpasset et så høyt smittepress som nå, erkjente helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han sa at å holde åpne skoler med høy smitte, er krevende.

– I ettertid ser vi at kommunene burde fått bedre tid til å forberede seg på at testing skulle erstatte karantene. I mange kommuner er det legitimt å gå til gult nivå. De oppfordres til å bruke trafikklysmodellen når det er nødvendig, sa han.

Må lage håndterbare rutiner

Rita Helgesen påpeker at myndighetene må gjøre noe med håndteringen av testing og smittesporing.

– Vi oppfordrer til å lage håndterlige test- og sporingsregimer som ikke tar av verdifull undervisningstid og tiden lærerne ellers skulle ha brukt til å forberede undervisningen og veilede elevene faglig. Barn og unge har gått glipp av nok i løpet av pandemien, og lærerne har jobbet og jobber ekstra uten kompensasjon. Nå holder det, sier Helgesen.

På pressekonferansen sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at myndighetene gjør klart for vaksinering av barn i alderen 12 til 15 år.

Folkehelseinstituttet anbefaler å tilby årskullene i ungdomsskolen født i 2006–2008 én vaksinedose i første omgang. FHI skriver i sin vurdering av vaksinering av barn mellom 12 og 15 år at de likevel vil advare mot å knytte lettelser i tiltak for en gruppe direkte til vaksinasjon: «Det må være sykdomsbyrden og ikke antall smittede som styrer tiltaksnivået».  

Bildet viser folk i kø for å teste seg for korona på Adamstuen teststasjon i Oslo 25. august 2021. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

se mer innhold fra kategorien

Korona
smittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...
Nyheter
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...
Nyheter
Hylekoret må ikke få avlyse eksamen
Pandemien har vart i nesten to år. Det er ikke det samme som at to år med skolegang har vært fullstendig ødelagt.