image-10
Lektorbloggen

Statsråden misforstår kritikken

I spørretimen i Stortinget bruker kunnskapsminister Guri Melby (V) mye tid på å snakke om den grundige prosessen rundt utformingen av de nye eksempeloppgavene i matematikk.
AVHåkon M. Raustøl
26. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

(Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarte på spørsmål om matematikkeksamen i spørretimen i Stortinget 20. januar 2021)

Hun håper at kritikken vil stilne når fagmiljøene får se eksemplene. Hun inviterer alle til å gi tilbakemeldinger på oppgavene og er åpen for å gjøre nye justeringer på bakgrunn av disse.

Kjære statsråd: Svarene dine bommer på kritikken. Det er ikke eksempeloppgavene vi har kritisert.

Det er beslutningen om å tillate hjelpemidler under hele eksamen som har ført til at universiteter, fagorganisasjoner, lærere og politikere har tapetsert debattsidene i Aftenposten. Da hjelper det ikke at vi nå kan gi innspill til eksempeloppgaver til en eksamensform ingen vil ha.

Langrenn uten staver

Det blir som om Det internasjonale skiforbundet bestemte at langrenn skal foregå uten staver, for så å be utøverne gi innspill til hvordan dette kan gjennomføres best mulig.

Det hjelper heller ikke at elevene nå skal få mulighet til å gjøre utregninger på papir, for så å levere bilde av besvarelsen. Hjelpemidlene er der fortsatt.

Jeg har selv regnet gjennom oppgavene.

Det vil si, «regnet» er feil ord. Jeg løste hele settet ved å legge inn ligninger og uttrykk på PC-en. Jeg minner også om at det finnes programmer som viser hele utregningen.

Statsråden misforstår hvis hun tror at innholdet i læreplanene på noen som helst måte tilsier at en heldigitalisering er rette vei å gå.

Trenger en helomvending

Skal vi teste regnetekniske ferdigheter, som dekanene anbefaler, så må deler av eksamen besvares uten hjelpemidler. Statsråden misforstår hvis hun tror at innholdet i læreplanene på noen som helst måte tilsier at en heldigitalisering er rette vei å gå.

Det hele koker ned til at statsråden må velge mellom to alternativer:

Tilfredsstille Utdanningsdirektoratets ønske om en heldigital eksamen som vil gjøre gjennomføringen enklere, billigere og mer effektiv.

Tilfredsstille fagmiljøenes ønske om en todelt eksamen som gir elevene mulighet til å vise både grunnleggende ferdigheter, forståelse og utforskningsegenskaper.

Statsråden sier at «det er viktig at eksamen har tillit i undervisningssektoren». Da holder det ikke å flikke på innholdet, Melby. Vi trenger en helomvending i valget av form.

Dette innlegget er publisert i Aftenposten 25. januar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

På bildet: Guri Melby i vandrehallen på Stortinget oktober 2020. Foto: Kunnskapsdepartementet/Flickr

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
matematikkeksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?