image-3
Arbeid

Statsministeren oppfordrer lærere til å ta videreutdanning

I en videohilsen oppfordrer Erna Solberg lærere til å søke videreutdanning innen 15.mars.
AVRedaksjonen
03. mars, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 

Norsk Lektorlag har i en årrekke uttrykt bekymring for at det sjelden tilbys videreutdanning til lektorer som allerede anses å være godt nok faglig kvalifisert.

– Vi har etterlyst bedre tilbud til dem som har mastergrad eller hovedfag fra før – og som altså ikke trenger videreutdanning for å komme opp på et minimumsnivå av fagkunnskap for å nå kravene om undervisningskompetanse. Vi slutter gjerne opp om statsministerens appell til lærerne om å ta videreutdanning. Samtidig må vi minne regjeringen om at også lektorer, som har masterkompetanse i undervisningsfaget, kan ha behov for mer systematisk faglig oppdatering. De fleste bruker nok en betydelig del av fritiden sin på faglige sysler, mens de venter på at det blir deres tur til å bli prioritert, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Prioriterer grunnskolelærere i 2015
Videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet 2012- 2015» har som mål å øke den faglige og den fagdidaktiske kompetansen til lærere. Strategien er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet, KS, Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Partene har blitt enige om prioriteringer av fag og områder for videreutdanningen for perioden 2012-2015 og om ny modell for finansiering. Finansieringsnøkkelen er nå slik at staten dekker 50 prosent av kostnadene til vikar, kommunene dekker 25 prosent og lærerne bidrar med 25 prosent gjennom bruk av egen tid. Skoleeier skal dekke eventuelle kostnader til reise, opphold og læremidler.

I perioden skal videreutdanningen rettes mot fag og områder det på landsbasis er særlig behov for å styrke. Søknader i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk for grunnskolelærere vil derfor bli prioritert. Men det kan også være aktuelt å søke om videreutdanning i andre fag.

For studieåret 2015-2016 er søknadsfristen for videreutdanning 15.mars.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
videreutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.