image-9
Arbeid

Søk om videreutdanning innen 1.mars

Lærere og lektorer kan nå søke på videreutdanningstilbud som del av strategien Kompetanse for kvalitet.
AVRedaksjonen
22. februar, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdanningsdirektoratet har nå åpnet for søknader om videreutdanning. For studieåret 2016-2017 vil søknader fra grunnskolelærere som søker videreutdanning i matematikk, norsk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk bli prioritert. Det tilbys 180 studietilbud, og det er lagt opp til at 5050 lærere kan få mulighet til å delta i stipend- og vikarordningen for studieåret 2016-17.

•         1. mars: Søknadsfrist for lærere som ønsker videreutdanning
•         15. mars: Frist for skoleeier til å godkjenne og prioritere søknader om videreutdanning
•         30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
•         31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
•         1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelsen i søknadssystemet

Lite for lektorene
Videreutdanningsstrategien treffer i liten grad Norsk Lektorlags medlemmer. Norsk Lektorlag ønsker at alle lærere i den offentlige skolen gis en individuell rett til formell videreutdanning som skal bygges på den enkeltes eksisterende kompetanse og erfaring.

– Alle må i løpet av sin yrkesaktive karriere gis anledning tilvidereutdanning, f. eks. i form av studieperioder av lengre varighet. Det bør forskriftsfestes rett og plikt til jevnlig, relevant etterutdanning. Pensjonsopptjening må fortsette i etterutdanningsperioden. Den enkelte faglærer har et profesjonelt ansvar for å holde seg oppdatert innen eget fagområde og etterspørre nødvendig etter- og videreutdanning, heter det i skolepolitisk program.

 
Relaterte lenker:

 

 
 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
videreutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.