image-9
Arbeid

Søk om videreutdanning innen 1.mars

Lærere og lektorer kan nå søke på videreutdanningstilbud som del av strategien Kompetanse for kvalitet.
AVRedaksjonen
22. februar, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdanningsdirektoratet har nå åpnet for søknader om videreutdanning. For studieåret 2016-2017 vil søknader fra grunnskolelærere som søker videreutdanning i matematikk, norsk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk bli prioritert. Det tilbys 180 studietilbud, og det er lagt opp til at 5050 lærere kan få mulighet til å delta i stipend- og vikarordningen for studieåret 2016-17.

•         1. mars: Søknadsfrist for lærere som ønsker videreutdanning
•         15. mars: Frist for skoleeier til å godkjenne og prioritere søknader om videreutdanning
•         30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
•         31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
•         1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelsen i søknadssystemet

Lite for lektorene
Videreutdanningsstrategien treffer i liten grad Norsk Lektorlags medlemmer. Norsk Lektorlag ønsker at alle lærere i den offentlige skolen gis en individuell rett til formell videreutdanning som skal bygges på den enkeltes eksisterende kompetanse og erfaring.

– Alle må i løpet av sin yrkesaktive karriere gis anledning tilvidereutdanning, f. eks. i form av studieperioder av lengre varighet. Det bør forskriftsfestes rett og plikt til jevnlig, relevant etterutdanning. Pensjonsopptjening må fortsette i etterutdanningsperioden. Den enkelte faglærer har et profesjonelt ansvar for å holde seg oppdatert innen eget fagområde og etterspørre nødvendig etter- og videreutdanning, heter det i skolepolitisk program.

 
Relaterte lenker:

 

 
 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
videreutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...