image-6
Utdanning

Skolene gjenåpnes gradvis fra 27. april

Regjeringen har varslet gjenåpning av barnehager fra 20. april. og delvis gjenåpning av skoler fra 27. april. Regjeringen understreker at gjenåpning skal gjennomføres slik at det er trygt for lærere og elever.
AVRedaksjonen
07. april, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Kunnskapsminister Guri Melby kunngjorde 7. april en gradvis gjenåpning av skoler og barnehager. (foto: faksimilie NRK)

Regjeringen varslet 7. april kl 16 en gradvis og kontrollert gjenåpning av skoler og barnehager med med nødvendige smitteverntiltak på plass.

  • Barnehager gjenåpnes fra 20. april og senest 27. april.

  • 1.- 4. trinn i skolen og SFO gjenåpnes fra 27. april.

  • 27. april åpnes også videregående skoler også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

  • 27. april åpnes de fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter for en liten gruppe studenter og ansatte.

Det er en forutsetning at skole- og barnehageeiere sørger for smittevernfaglig drift. Helsemyndighetene og organisasjonene skal nå utarbeide konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte, slik at ansatte i skoler og barnehager ikke skal være i tvil om hvordan de skal ivareta smittevernet.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Vi har hatt god dialog med organisasjonene, og derfor gir vi dem også god tid til å forberede gjenåpning, uttaler kunnskapsminister Guri Melby.

Norsk Lektorlag har hatt god dialog med kunnskapsministeren, og politisk leder Rita Helgesen er glad for at skoleeiere nå gis nødvendig tid til å forberede og sikre at driften blir smittevernmessig forsvarlig. 

– Lektorer og lærere trenger god informasjon om hvilke tiltak som må gjennomføres, og hvordan skolehverdagen blir fremover både for ansatte og elever, sier Helgesen. 

Da Norsk Lektorlag i forrige uke sendte kunnskapsministeren anbefalinger om gjenåpning av skolene, understreket organisasjonen at dette må være trygt for lektorer og lærere. Helgesen er tydelig på at det må tas bedre høyde for den ekstra arbeidsbelastningen en delvis gjenåpning kan gi.

– Hvis bare noen elever skal tilbake til skolen, mens andre fortsatt skal ha digital fjernundervisning, må skoleeiere sørge for tilstrekkelig kapasitet. Våre medlemmer strekker seg langt, men noen begynner nå å bli slitne. Fjernundervisning digitalt er mer arbeidskrevende, og vi har foreslått å hente inn både lektorstudenter og pensjonerte lektorer som ekstra tilkallingsvikarer for å sikre at undervisningspersonalet har en forsvarlig arbeidsbyrde fremover, sier hun.

 

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
korona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...