Flyktninger fra Ukrainaia
Utdanning

Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge

– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
22. mars, 2022

FLYKTNINGER: Mange ukrainere er på flukt fra krigen til andre land i Europa, her ukrainske flyktninger på grensen til Polen. Også i Norge ruster kommunene seg nå på å ta imot blant annet barn og unge som skal få tilbud om opplæring. Foto: Lise Åserud, NTB

Russlands krig påvirker fremtiden til en hel oppvoksende generasjon ukrainere.

– Dette må stanses umiddelbart, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Regjeringen er nå i gang med å se på hvilke tiltak og utfordringer som må håndteres for å ta imot 7 til 8 ganger så mange flyktninger som vanlig. Alle kommuner har også startet arbeidet med å legge til rette for dette.

– Skolen er en viktig kunnskapsbærer i samfunnet og får en nøkkelrolle i å bidra til ukrainske barn og unges rett til utdanning. Skolen vil også bli en viktig integreringsarena. Norsk Lektorlag ber regjeringen sørge for at skolen og voksenopplæringen blir tilstrekkelig rustet opp til å kunne ivareta ukrainske flykninger på en god måte, sier Nyhuus.

Det skal være trygt å gå på skolen

Nyhuus tenker på sine ukrainske kolleger som jobber under svært krevende forhold.

– Det skal være trygt å gå på skolen. Vi ser at skoler også er mål for russisk bombing, og barn og unge får undervisning i bomberom. Dette er uholdbart, sier hun.

Videre mener Lektorlaget det er uakseptabelt hvordan den russiske presidenten Vladimir Putin knebler ytringsfriheten og bruker skolene i Russland som propagandakanal for å spre løgner om Ukraina og krigen.

– Krigen truer ytringsfriheten og den akademiske friheten som skole og utdanning er tuftet på. Den massive propagandaen som rulles ut fra russisk side, truer stabiliteten og det demokratiske Europa, sier Nyhuus.

Kamp mot antidemokratiske krefter

Norsk Lektorlag frykter at det blir vanskelig for lærere å stå imot presset fra russiske myndigheter. Den omfattende feilinformasjonen vil påvirke den oppvoksende generasjonen i Russland.

– Vi må sammen i hele Europa jobbe mot antidemokratiske krefter. Både barn i Ukraina, de som er på flukt og barn i Russland har krav på at undervisningen blir ivaretatt, understreker Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.