image-3
Om Norsk Lektorlag

Saker til landsmøtet 2021

Norsk Lektorlag avholder landsmøte torsdag 18. og fredag 19. november 2021, på Quality Hotel 33 i Oslo.
AVRedaksjonen
17. august, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Landsmøtet er Norsk Lektorlags øverste myndighet og avholdes annethvert år. Landsmøtet vedtar handlingsplan og budsjett, godkjenner årsmelding og regnskap, velger sentralstyre, fastsetter kontingent og behandler innkomne saker.

Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett er sentralstyrets faste medlemmer, fylkeslederne eller deres representant, valgte delegater fra fylkeslagene og fem studentdelegater.

I 2021 skal landsmøtet også behandle forslag til nytt tariffpolitisk program. Endelig utkast til nytt program sendes delegatene sammen med sakspapirene senest fire uker før landsmøtet. Fylkeslagene og studentårsmøtet velger selv sine delegater til landsmøtet.  

Har du en sak du vil at landsmøtet skal behandle?

Frist for å fremme saker for landsmøtet er 9. september i henhold til vedtektene:
Saker som ønskes behandlet av Landsmøtet, må være Sentralstyret i hende senest 10 uker før møtet. Saker fra lokallag og medlemmer sendes også fylkesstyre eller studentstyret, som gir sin anbefaling om den videre behandling og innstilling til vedtak. Dette følger saken videre. Sakene fra Sentralstyret sendes ut senest 4 uker før landsmøtet med Sentralstyrets innstilling.

Oversikt over fylkesstyrene (lenke)

Les mer om landsmøtet i vedtektene her (lenke)

Landsmøtet avholdes i Oslo 18. og 19. november 2021.

Husk Lektorkonferansen 17. november! 

Lektorkonferansen avholdes 17. november. Konferansen er åpen for alle, men det er påmelding grunnet et avgrenset antall plasser. Mer informasjon om dette kommer sammen med endelig program senere. 

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
landsmøte

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Helle Christin Nyhuus er ny leder i Norsk Lektorlag
Helle Christin Nyhuus ble enstemmig valgt som ny leder av Norsk Lektorlag under Norsk Lektorlags landsmøte fredag 19. november 2021.
Om Norsk Lektorlag
Rita Helgesens landsmøtetale 2021
Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen åpnet landsmøtet 2021.
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2021: Se den her!
Fullføringsreformen legger opp til større valgfrihet og mer dybdelæring som skal føre til bedre studieforberedthet. Er det riktig oppskrift?