Fylkeslag i Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlag har avdelinger på fylkesnivå. Alle fylkeslag har en fylkesleder og et fylkesstyre.

Fylkeslagene skal arbeide i samsvar med Norsk Lektorlags vedtekter, mål og retningslinjer, og velger delegater til landsmøtet på årsmøtet eller på et eget medlemsmøte. Fylkeslagenes vedtekter skal godkjennes av sentralstyret.

Norsk Lektorlag Akershus

Norsk Lektorlag Akershus

Fylkesleder: Morten Trudeng

Norsk Lektorlag Agder

Norsk Lektorlag Agder

Fylkesleder: Kristel Jensen

Norsk Lektorlag Buskerud

Norsk Lektorlag Buskerud

Fylkesleder: David Maximilian Graatrud

Norsk Lektorlag Finnmark

Norsk Lektorlag Finnmark

Fylkesleder: Merete Kurrak

Norsk Lektorlag Innlandet

Norsk Lektorlag Innlandet

Fylkesleder: Silje Lans Pedersen

Norsk Lektorlag Møre og Romsdal

Norsk Lektorlag Møre og Romsdal

Fylkesleder: Stine Skarshaug

Norsk Lektorlag Nordland

Norsk Lektorlag Nordland

Fylkesleder: Ingvill Kalvik

Norsk Lektorlag Oslo

Norsk Lektorlag Oslo

Fylkesleder: David Løvbræk

Norsk Lektorlag Rogaland

Norsk Lektorlag Rogaland

Fylkesleder: Helena Eracleous Hallgren

Norsk Lektorlag Troms

Norsk Lektorlag Troms

Fylkesleder: Inga Wigdahl Kaspersen

Norsk Lektorlag Trøndelag

Norsk Lektorlag Trøndelag

Fylkesleder: Ingrid Selvig Brøske

Norsk Lektorlag Telemark

Norsk Lektorlag Telemark

Fylkesleder: Karin Winsnes Gullichsen

Norsk Lektorlag Vestfold

Norsk Lektorlag Vestfold

Fylkesleder: Jon Olav Lindbekk

Norsk Lektorlag Vestland

Norsk Lektorlag Vestland

Fylkesleder: Willem von Erpecom

Norsk Lektorlag Østfold

Norsk Lektorlag Østfold

Fylkesleder: Lene Bogen