image-6
Arbeid

Rettstvist om overtidsbetaling for undervisningspersonale i KS

Det har i dag blitt tatt ut stevning mot KS i en sak om overtidsbetaling i arbeidstidsavtalen for lærere, SFS 2213.
AVRedaksjonen
27. oktober, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Uenigheten gjelder forståelsen av overtidsbestemmelsene, både avtalte undervisningstimer utover årsrammen for undervisning og pålagte undervisningstimer utover det som fremgår av arbeidsplanen.

I januar 2015 ble det skrevet protokoll om uenighet med KS om forståelsen av bestemmelsene om overtidsbetaling i SFS 2213. Saken springer ut fra en uenighet mellom organisasjonene og Østfold fylkeskommune.

Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Tekna og NITO deltok høsten 2015 på et felles forhandlingsmøte og fikk likelydende protokoller. Organisasjonene har sammen kommet frem til at den mest hensiktsmessige framgangsmåten er at Utdanningsforbundet tar ut stevningen og at de andre organisasjonene erklærer partshjelp. Det betyr at Norsk Lektorlag trer inn som støtte i saken og kan foreta prosesshandlinger. Stevningen er utformet av Utdanningsforbundet i tett samarbeid med Norsk Lektorlag og de andre organisasjonene. Saken kan havne i Arbeidsretten.

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...