image-3
Arbeid

Rettstvist om overtidsbetaling for undervisningspersonale i KS

Det har i dag blitt tatt ut stevning mot KS i en sak om overtidsbetaling i arbeidstidsavtalen for lærere, SFS 2213.
AVRedaksjonen
27. oktober, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Uenigheten gjelder forståelsen av overtidsbestemmelsene, både avtalte undervisningstimer utover årsrammen for undervisning og pålagte undervisningstimer utover det som fremgår av arbeidsplanen.

I januar 2015 ble det skrevet protokoll om uenighet med KS om forståelsen av bestemmelsene om overtidsbetaling i SFS 2213. Saken springer ut fra en uenighet mellom organisasjonene og Østfold fylkeskommune.

Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Tekna og NITO deltok høsten 2015 på et felles forhandlingsmøte og fikk likelydende protokoller. Organisasjonene har sammen kommet frem til at den mest hensiktsmessige framgangsmåten er at Utdanningsforbundet tar ut stevningen og at de andre organisasjonene erklærer partshjelp. Det betyr at Norsk Lektorlag trer inn som støtte i saken og kan foreta prosesshandlinger. Stevningen er utformet av Utdanningsforbundet i tett samarbeid med Norsk Lektorlag og de andre organisasjonene. Saken kan havne i Arbeidsretten.

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...