image-1
Arbeid

Rettstvist om overtidsbetaling for undervisningspersonale i KS

Det har i dag blitt tatt ut stevning mot KS i en sak om overtidsbetaling i arbeidstidsavtalen for lærere, SFS 2213.
AVRedaksjonen
27. oktober, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Uenigheten gjelder forståelsen av overtidsbestemmelsene, både avtalte undervisningstimer utover årsrammen for undervisning og pålagte undervisningstimer utover det som fremgår av arbeidsplanen.

I januar 2015 ble det skrevet protokoll om uenighet med KS om forståelsen av bestemmelsene om overtidsbetaling i SFS 2213. Saken springer ut fra en uenighet mellom organisasjonene og Østfold fylkeskommune.

Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Tekna og NITO deltok høsten 2015 på et felles forhandlingsmøte og fikk likelydende protokoller. Organisasjonene har sammen kommet frem til at den mest hensiktsmessige framgangsmåten er at Utdanningsforbundet tar ut stevningen og at de andre organisasjonene erklærer partshjelp. Det betyr at Norsk Lektorlag trer inn som støtte i saken og kan foreta prosesshandlinger. Stevningen er utformet av Utdanningsforbundet i tett samarbeid med Norsk Lektorlag og de andre organisasjonene. Saken kan havne i Arbeidsretten.

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.