image-1
Lektorbloggen

Reddes Utdanningsdirektoratet av gongongen?

Utdanningsdirektoratet hadde en mulighet til å lage en faglig og pedagogisk ny eksamen i matematikk, men brukte den ikke, skriver lektor Eimund Aamot.
AVEimund Aamot
12. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdanningsdirektoratet (Udir) har fått massiv kritikk for hvordan de tenker å gjennomføre eksamen i matematikk i videregående skole fra og med våren 2021. I denne artikkelen vil jeg fokusere på prosessen, eller mangel på prosess, fra Udir fram mot eksamen.

De faglige betenkelighetene er gjort godt greie for i en kronikk i Aftenposten 3. januar av tre dekaner ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, og i en artikkel av Håkon M. Raustøl i samme avis 7. januar.

Udir svarer dekanene

5. januar kom UDIR med sitt svar til de tre dekanene. Der sier direktoratet at de ikke er enige med dekanene. Men de begrunner ikke uenigheten. Og de svarer ikke på noen av spørsmålene dekanene stiller – for eksempel om det skal være tillatt å skrive matematisk tekst for hånd og levere bilde av løsningen sin.

De kommer heller ikke med noen faglige begrunnelser for å gjennomføre eksamen slik de har tenkt. Udir bruker bare formuleringer som «og bidra til læring gjennom elevmedvirkning og profesjonsutvikling innenfra», hva de nå måtte mene med det.

Udir misbruker en stor mulighet

I prosessen fram mot ny eksamen hadde Udir mulighet til å få en god eksamen både faglig og pedagogisk ved å samarbeide med blant annet organisasjonene, fagmiljøene og lærerne. Denne muligheten har Udir ikke brukt. I stedet gav de beskjed i november om «Slik endrer vi eksamen», uten at fagpersoner og de dette virkelig gjelder, ble tatt med på råd!

I stedet for et godt samarbeid fram mot en eksamen til elevenes beste, vedtar de bestemmelser mot faglige råd. Det ser ut som de tror at de alene har alle de gode svarene.

Udir skaper usikkerhet

Og ordningene for vårens eksamen er ennå ikke klare. I svaret til dekanene skriver Udir: «Vi vil gi tydeligere informasjon om eksamen frem mot våren». Og de sier i eksempeloppgavene som er laget: «Elevene kan ta i bruk skriveverktøy eller andre digitale hjelpemidler som de er kjent med fra opplæringen».

Eksempeloppgavene som er laget flikkes det stadig på, og endringer kommer fortsatt. Hvordan eksamensordningen til våren blir er derfor høyst usikkert. Hvordan elevene da skal kunne «øve med de hjelpemidlene som er kjent», virker håpløst, all den tid vi ikke vet hvordan eksamensordningen kommer til å bli, og heller ikke hvilke hjelpemidler som blir tillatt.

Jeg har selv skrevet mail til direktoratet med spørsmål, uten engang å få svar. På Facebook og andre sosiale medier formilder noen informasjon de har fått fra Udir. Men det kan vel ikke være slik at informasjon om eksamensordningen skal søkes opp mer eller mindre tilfeldig?

Vi er nå kommet omtrent midt i skoleåret, og eksamensordningen er ennå ikke klar! Jeg var maratonløper en gang i tiden. Udir sin måte å kommunisere på er omtrent som at jeg skulle få beskjed midt i treningsperioden om at jeg skulle konkurrere på 100 m sprint i stedet for maraton. Kanskje ville det krevd en annen type trening?

Ingen hjelp å få fra overordnet hold

Både vi matematikklærere og fagleder i matematikk ved min skole har kommet med innspill og spørsmål om innhold og hjelpemidler til eksamen, for eksempel tips til hvilken programvare elevene skal bruke for å skrive matematisk tekst raskt og effektivt. Men fra overordnet hold har vi ikke fått noe hjelp.

Reddet av gongongen 1

Reddet av gongongen er et kjent begrep fra boksesporten. Denne gangen spår jeg at Udir kommer til å bli reddet av gongen ved at skriftlig eksamen i matematikk våren 2021 blir avlyst. UDIR kommer til å unngå «katastrofen» de nå har lagt opp til.

Reddet av gongongen 2

Matematikklærere er som alle lærere: Vi gjør absolutt alt vi kan for at våre elever ikke skal bli skadelidende av andres bestemmelser. Hvis eksamen kommer til å bli gjennomført til våren, så vil vi sørge for å redde UDIR ved at vi sammen finner løsninger for elevene på de utfordringer som ligger i den nye eksamensformen.

Perspektiv

Jeg er klar over at vi har en pandemi i landet. Selvsagt er den, og mange andre ting, viktigere enn vårens eksamen. Men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Derfor vil jeg og alle andre lærere stå på for at de om lag 70 000 elever som kan bli berørt av vårens eksamen skal være så godt forberedt som mulig!

Innlegget er publisert på Trønderdebatt 11. januar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamenmatematikkeksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?