image-3
Lektorbloggen

Redd elevenes «sistesjanse»!

Det er kun slik vi kan sikre at alle elever får en objektiv, lik vurdering på slutten av skoleåret.
AVKaroline Torkildsen
03. februar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Onsdag 27. januar stilte jeg til debatt om eksamen mot leder i Elevorganisasjonen på Nyhetsmorgen på NRK P2. Mange mener nå det eneste rette er å avlyse eksamen for andre gang som følge av den unntakstilstanden vi nå befinner oss i.

Som lektor i videregående skole har jeg stor omsorg for elevene mine, og jeg ønsker dem mest av alt å lykkes. Men i motsetning til Elevorganisasjonen mener jeg det er viktig eksamen gjennomføres. Det er kun da vi vil sikre at alle elever får en objektiv, lik vurdering på slutten av skoleåret.

Eksamen sikrer uavhengig vurdering

Eksamen fungerer som en viktig del av norske læreres vurderingsfellesskap, den bidrar til kalibrering av hva de ulike karakterene skal reflektere av kompetanse og den gir en rettesnor for undervisningen hele året. Altså sikrer den at elevene, uansett hvor de bor, i stor grad får undervisning som vektlegger de samme tingene. Eksamen er en vurdering der elevenes kompetanse vurderes helt uavhengig av andre forhold, slik det skal være etter vurderingsforskriften. På denne måten vil den såkalte «trynefaktoren» være helt fraværende fra vurderingen.  

Eksamen gir elever med lav måloppnåelse og stryk en «sistesjanse» til å få vitnemål. Elevorganisasjonen har mange ressurssterke og dyktige elever, men de glemmer at de også skal representere elever som trenger rammer og ytre motivasjonsfaktorer som oppmøteplikt (også i den digitale skolen) og eksamen for å klare å fullføre videregående opplæring. Våren 2020 viste oss at mange elever forsvant ut av det digitale klasserommet, og var borte fra det meste helt frem til skoleslutt. Mange av disse kunne trengt krav om oppmøte, deltakelse og til slutt eksamen for å komme seg opp fra senga om morgenen.

Forbereder elevene til voksenlivet

Eksamen er en krevende, slitsom, skummel, ubehagelig og uvant øvelse. Men det er også en viktig lærdom før mange andre situasjoner du må håndtere som voksen: eksamen ved høyskole/universitet, jobbintervjuer, oppkjøring, taler i bryllup og begravelser eller foredrag i jobbsammenheng. Det er min jobb som lektor i videregående å forberede elevene til voksenlivet, ikke å skjerme dem fra alt som kan oppleves å gi ubehag.

Det er min jobb som lektor i videregående å forberede elevene til voksenlivet, ikke å skjerme dem fra alt som kan oppleves å gi ubehag.

Eksamen etter vanlig standard vil trolig bli vanskelig å gjennomføre i 2021, etter snart ett år med varierende undervisningsformer hjemme og på skolen, med elever inn og ut av karantene og mange utfordringer i samfunnet ellers. Likevel mener jeg, og mange kolleger, at det er underlig at man vil godkjenne dette året som normalt nok til å gi vitnemål til opptak i høyere studier og godkjent fagutdannelse på yrkesfag, men for dårlig til å gjennomføre en eksamen.

Press til å sette karakter

I juni 2020 ble det ikke avholdt eksamen, men snittkarakterene og gjennomføringsgraden var høyere enn noen gang. Jeg stiller meg undrende til at mange elever som hadde svært stort fravær fra mars til juni, altså nær 1/3 av skoleåret, likevel fikk vurdering. Muligheten for at mange lærere opplevde utilbørlig press om å sette karakterer, samt høyere karakter enn kompetansenivået tilsa, er stor.

Elevorganisasjonen mener det er urettferdig å gjennomføre eksamen siden ulikhetene i skolen har vært tydelige dette året. Uten eksamen vil vi kunne oppleve at elever vurderes svært ulikt, og at de som krever flere vurderinger og mer oppfølging er de store vinnerne i racet om karaktersnittet. Er det rettferdig at ressurssterke elever som krever høyere karakterer får dette på bekostning av de som ikke roper like høyt?

Er det rettferdig at ressurssterke elever som krever høyere karakterer får dette på bekostning av de som ikke roper like høyt?

La norske elever i VG2 yrkesfag og VG3 studieforberedende gjennomføre i det minste muntlig, lokalgitt eksamen. Da blir det fremdeles en objektiv vurdering av elevenes prestasjoner, men eksamensoppgavene vil reflektere det hver enkelt klasse har gjennomgått. Elevene som nå sliter med motivasjon og lavt læringstrykk får en siste mulighet til å redde seg inn, og alle elever vil  får en vurdering som er mer objektiv og etter kompetansenivå enn etter hvilke utfordringer dette året har bragt med seg.  

En redigert versjon av dette innlegget er publisert i Aftenposten 2. februar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?