image-2
Arbeid

Ny lov må gi kompetente lærere i klasserommet

Loven som regulerer skolehverdagen til over 850.000 barn og unge og arbeidsdagen til over 95.000 lærere i skolene, er nå på høring.
AVRedaksjonen
27. august, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Forslaget til ny opplæringslov gir blant annet elever fullføringsrett og lærlinger rett til rådgiving. Regjeringen foreslår også å ta sentrale elevrettigheter inn i opplæringsloven.

Loven vil kreve at det skal tas grunnleggende hensyn til hva som er best for elevene, og at elever skal bli hørt i alle saker som handler om dem, skriver regjeringen i en pressemelding.

Kompetente lærere i klasserommet

Lektorlaget har jobbet lenge med å gi innspill i forkant av det endelige lovforslaget som nå er på høring. Opplæringsloven er omfattende, og forslaget er på 783 sider.

– Flere av lovforslagene er en oppfølging av fullføringsreformen, den største reformen av videregående skole på nesten 30 år, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Helgesen viser til at Lektorlaget tidligere blant annet har foreslått at det skal stilles kompetansekrav for lærere i alle fag på alle trinn. Lektorlaget vil også lovfeste

  • at bare lærere kan forberede, ha faglig ansvar for å følge opp opplæringen,
  • at en lærer som hovedregel må være til stede sammen med elevene i opplæringssituasjonen og
  • krav om forsvarlig vikarordning.

– Vi har også tidligere i prosessen påpekt at det må fortsatt lovfestes at den best kvalifiserte skal ansettes og at det stilles krav om offentlig utlysning, sier Helgesen.

Lektorlaget har kritisert tidligere forslag om å lovfeste at inntil 10 prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller annen opplæring. NL har også foreslått at læreres rett til informasjon om særlig voldelige eller utagerende elever, burde fremgå direkte av lovteksten.

Nå ser Helgesen frem til å se på lovforslaget slik det foreligger.

– Dette påvirker jo skolehverdagen til medlemmene våre og former skolen som helhet, så det er klart vi må sette oss grundig inn i dette, sier hun.

Loven skal være fremtidsrettet

Vi trenger en ny og fremtidsrettet opplæringslov. I forslaget vårt blir mye videreført, noe går ut, og viktige nyvinninger kommer til. Med et klarere språk og mer oversiktlig inndeling vil loven bli enklere å finne fram i og forstå. Den blir bedre og mer tilgjengelig for elever, foreldre, lærere og andre som trenger å orientere seg i regelverket, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Forslaget til ny opplæringslov tar utgangspunkt i blant annet anbefalinger fra opplæringslovutvalget (NOU 2019: 23) og over 700 høringsinnspill. Det har også blitt holdt flere høringsmøter.

Høringsfristen er 20. desember 2021.

Les mer:

Lektorlagets arbeid med utredningen av ny opplæringslov

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
opplæringsloven

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.