Bilde fra en avstemning under Lektorlagets forrige landsmøte, i 2019.
Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2021

Norsk Lektorlag har landsmøte 18. og 19. november 2021, og sakene er klare. Det skal blant annet vedtas revidert tariffpolitisk program.
AVRedaksjonen
02. november, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I tillegg til faste saker som valg, budsjett og regnskap, skal landsmøtet 2021 behandle saker om blant annet prinsipper for honorering av tillitsverv, kompetanseheving, mobbeparagrafen og ressurser til lokale forhandlinger.

Både fylkeslag, fagutvalg og enkeltmedlemmer har sendt inn saker til landsmøtet.

I tillegg skal landsmøte vedta revidert tariffpolitisk program. Forslaget kan du lese her (lenke til pdf).

– Landsmøtet er Norsk Lektorlags øverste organ, og vedtar Lektorlagets politikk. Delegatene bestemmer på vegne av alle medlemmene hva Norsk Lektorlag skal arbeide for i årene som kommer, sier leder Rita Helgesen.

Valgkomiteens innstilling for politisk ledelse i Norsk Lektorlag fremmer både ny leder og nye nestledere. Helle Christin Nyhuus er innstilt som leder, Lin Cathrin Brunborg Anthun som første nestleder og David Maxmillian Graatrud som andre nestleder.

Dagsorden:

Tale til Landsmøtet ved leder Rita Helgesen

1)    Åpning av Landsmøtet. 

a)    Godkjenning av møteinnkallingen
b)    Valg av møteledelse
c)    Valg av referenter
d)    Godkjenning av dagsorden
e)    Godkjenning av forretningsorden
f)    Valg av redaksjonskomité
g)    Valg av tellekorps
h)    Valg av to representanter til å underskrive protokollen

2) Rapport for landsmøteperioden 2019 – 2021

3) Godkjenning av reviderte regnskaper

a)    Regnskap og revisjonsberetning 2019
b)    Regnskap og revisjonsberetning 2020

4) Organisasjonsutvikling

5) Honorering, frikjøp og utgiftsdekning

6) Saker fremmet av Norsk Lektorlags organer og medlemmer

a) Redusere antall avdelingsledere/fagledere med personalansvar i skolen
b) Penger til lærebøker i papir
c) Fronte estetiske fag i grunnutdanningen
d) Estetiske læringsprinsipper
e) Mentorordning for nye lærere
f) Konsekvenser for lærerrollen: fagfornyelsen, ny opplæringslov, Visma In School, korona
g) Mobbeparagrafen 9A
h) Kompetanseheving for lektorer
i) Fokus på de med lang erfaring i skolesystemet
j) Gruppestørrelse yrkesfag
k) Tariffpolitisk program og grunnskolen
l) Leseplikten bør revideres
m) Antall undervisningstimer i full stilling på barneskolen må ned
n) Mer tid til arbeid med fagfornyelsen
o) Ressurser ved lokale forhandlinger
p) Frikjøp av 1. nestleder i 100 prosent stilling

7) Styringsdokumenter

a) Idégrunnlag
b) Prioriteringer 2022-2023
c) Tariffpolitisk program

8) Lektorbladet og fagpressen

9) Prinsipper for Norsk Lektorlags bruk av resolusjoner

10) Delegatordning for Lektorstudentene

11) Vedtektsendringer

12) Forvaltning av Overskuddslikviditet

13) Fastsettelse av kontingent

14) Rammebudsjett for 2022-2023

15) Valg

a) Sentralstyret
b) Valgkomité
c) Revisor

Avslutning og takk

LANDSMØTEDELEGATER 2021 (per 28.10.2021)

Sentralstyret:

Rita Helgesen, leder Norsk Lektorlag

Helle Christin Nyhuus, 1. nestleder, Drammen vgs

Øystein Hageberg, 2. nestleder, Ulsrud vgs

Tone Mauritzsen, Voksenopplæring i Vadsø

Knut Arild Knutsen, Grim skole

Roar Johnsen, Ole Vig vgs

Ane Kristin Rogstad, Raufoss vgs

David Maximilian Graatrud, Buskerud vgs

Morten Søyland Kristensen, Universitetet i Stavanger

Agder:

Kristel Jensen, fylkeslederf Kristiansand Katedralskole, Gimle

Marit Rånes Eivindsonf Tangen vgs

Jan Leon Frøytlandf Flekkefjord vgs

Øyvind Lund Giljef Kristiansand Katedralskole Gimle

Innlandet:

Thomas Sanger-Elnæs, fylkesleder, Hadeland vgs

An-Magritt Fjellseth, Gjøvik vgs

Helga Sandbu Holen, Nord-Gudbrandsdal vgs, Otta

Silje Lans Pedersen, Innbygda skole

Vegard Winther, Ringsaker vgs

Møre og Romsdal:

Pål Aarsæther, fylkesleder, Borgund vgs.

Tini Fagermo, Akademiet vgs, Ålesund

Birger Laugsand, Eide ungdomsskole

Olav Sandanger, Myklebust Volda vgs

Nordland:

Ingvill Kalvik, Fylkesleder, Bodø vgs

Hege Schultz Eilertsen, Aust-Lofoten vgs

Rune Løkås, Polarsirkelen vgs.

Oslo:

David Løvbræk, fylkesleder, Hersleb vgs

Kristin Ask, Oslo Katedralskole

Njål P. Gjølstad, Fyrstikkalleen skole

Knut Kasbo, Engebråten skole

Knut Erling Landet, Elvebakken vgs

Linda Methi, Pensjonist

Annelene Rør, Bjørnholt vgs.

Jo Helge Ansnes Schei, Valle Hovin vgs

Karoline Torkildsen, Ullern vgs

Rogaland:

Helena Eracleous Hallgren, fylkesleder, Hetland vgs

Kari Husebø Anso, Hetland vgs

Uta Borgan, Akademiet vgs., Sandnes

Helge Kristoffersen, Høyland ungdomsskole

Hans Dreyer Olsen, Nylund skole

Leif Johannes Omland, St. Olav vgs, Stavanger

Stine Prøysen, Vardafjell vgs

Troms og Finnmark:

Christer Engen Sørensen, vara for fylkesleder, Hammerfest vgs.

Arne-Hugo Hansen, Kongsbakken vgs

Runar Nergaard, Kirkenes ungdomsskole

Gry-Helen Leikanger, Ishavsbyen vgs.

Trøndelag:

Ingrid Selvig Brøske, fylkesleder, Ole Vig vgs

Katrine Dalbu Alterhaug, NTNU

Edvard Dyrendahl, Strinda vgs

Harald Setsaas, Ole Vig vgs

Mette Svendsen, Markaplassen skole

Kristine Vistnes, Ole Vig vgs

Leonie Jonkers, Levanger vgs

Vestfold og Telemark:

Jon Olav Lindbekk, vara for fylkesleder, Sandefjord vgs

Karin Winsnes Gullichsen, Skien vgs

Beate Husby, Greveskogen vgs

Liv Cathrine Krogh, Horten vgs

Vibeke Rolfsen, Porsgrunn vgs

Vestland:

Willem von Erpecom, fylkesleder, Bergen Katedralskole

Lin Cathrin Brunborg, Anthun Os gymnas

Elisabeth Berglund, Os gymnas

Marit Almelid Grøneng, Sygna vgs.

Hans-Tore F. Hansen, Hafstad vgs

Lars Andreas Myklebust, Årstad vgs

Gunnar Nyhammer, Holen skole

Viken:

Morten Trudeng, fylkesleder, Pensjonist

Anne Bergvad, Drammen vgs

Anne Tangerud Solbakken, Rælingen vgs

Caroline Bøe, Nannestad vgs

Andreas Sigmo Dahle, Sandvika vgs

Trine Lise Gressløs, Frederik II vgs

Hege Cecilie Kjølberg, Mysen vgs

Sidsel Schøyen, Torstad ungdomsskole

Kjetil Tysse-Hostad, St. Olav vgs, Sarpsborg

Petter Ulleland, Akademiet vgs, Drammen

Lektorstudentene:

Sara Berge Økland, Leder Lektorstudentene, student UiB

Anne Marie Brunborg, student UiT

Henriette Haugen Hoffmann, student UiO

Even August Bremnes Stokke, student NMBU

Thanh Tan Tran, student MF

Landsmøtedeltakere med talerett uten stemmerett:

Nina Sandborg, generalsekretær, sekretariatet

Hilde Markussen, sentralstyrekandidat, Heggen vgs

Steinar Timenes, sentralstyrekandidat, Glemmen vgs

Gro Elisabeth Paulsen, æresmedlem

Otto Kristiansen, æresmedlem

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
landsmøte

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Om Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2023
I slutten av november kommer over 80 delegater til Oslo for å delta på Norsk Lektorlags landsmøte.
Om Norsk Lektorlag
Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre
Denne høsten er det landsmøte 23 og 24. november. Da skal også nytt sentralstyre velges. Dagens leder Helle Christin Nyhuus er innstilt som leder, Olav S. Myklebust som 1. nestleder og David M. Graatr...