image-7
Nyheter

Norsk Lektorlag krever 16-20 000 til lektorene

Norsk Lektorlag krever at det avsettes 3,2 % av lønnsmassen til lektorer og lektorer med tilleggsutdanning, for å for å få rettet opp noen av skjevhetene som har oppstått gjennom mange år med sentrale oppgjør.
AVRedaksjonen
25. april, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne og Norsk Lektorlag krever en systemendring for undervisningspersonalet slik at lønnen blir fordelt via kollektive lokale forhandlinger, uavhengig av den sentrale minstelønnstabellen.

Akademikerne og Norsk Lektorlag leverte 23. april sitt foreløpig siste krav i de pågående lønnsforhandlingene:

«Akademikerne kommune krever at det avsettes en økonomisk ramme på 3,2 % av egen lønnsmasse for lektorer og lektorer med tilleggsutdanning.»

Om kort tid vil KS overlevere sitt tilbud 2 til forhandlingssammenslutningene. Da får vi vite hvordan KS svarer på de økonomikravene de fikk 23. april.  Kravet (krav 2) som da ble levert av Akademikerne og Norsk Lektorlag, innebærer en lønnsvekst for lektorgruppene på mellom 16 000 og 20 000 kroner. 

– Lektorene har hatt en svært dårlig lønnsutvikling de siste årene. Norsk Lektorlag har leverte et moderat krav for å få rettet opp noen av skjevhetene som har oppstått gjennom mange år med sentrale oppgjør, der høyt utdannet undervisningspersonale har kommet dårlig ut, sier generalsekretær Otto Kristiansen. 

Otto Kristiansen er generalsekretær i Norsk Lektorlag

se mer innhold fra kategorien

lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.