image-0
Arbeid

Norsk Lektorlag fortsetter arbeidet for en bedre arbeidstidsavtale

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213) løper ut 31. desember i år. I oktober starter forhandlingene om en ny avtale.
AVRedaksjonen
28. september, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 

Nytt av året er at det vil bli oppnevnt en partssammensatt arbeidsgruppe som mellom de formelle forhandlingsmøtene skal arbeide mer uformelt med de ulike partenes ønsker om forbedringer og endringer av dagens avtale.

Det partssammensatte utvalget (PSU) som ble oppnevnt etter streiken i 2014, er nå opphørt etter at det la frem sin rapport like før sommerferien. Det er vel kjent at Norsk Lektorlag ikke ville signere og stille seg bak rapporten, Lektorlaget mener den ikke innfrir det mandatet den hadde.

– At vi ikke fikk inn en merknad i rapporten om hvorfor vi ikke ville signere, er sterkt beklagelig og kan tolkes som mangel på respekt for partenes likeverd i utvalgsarbeidet. Vi mener fortsatt at rapporten ikke er noe godt grunnlag for de forestående forhandlingene, uttaler Norsk Lektorlags generalsekretær Otto Kristiansen.

 

Det er for tidlig å svare på hva som blir resultatet av den forestående forhandlingsrunden, eventuelt om forhandlingene nok en gang trekkes inn i hovedoppgjøret til våren. Mye tyder imidlertid på at de største aktørene ikke vil følge samme strategi som i forrige forhandlingsrunde, og således kan denne forhandlingsrunden bli mindre konfliktfylt.

 

– Vi går nå vi inn i de nye forhandlingene med «blanke ark», med intensjon om en konstruktiv løsning, og vi vil bidra på best mulig måte i den partssammensatte arbeidsgruppen der mye av prosessen vil foregå, avslutter Otto Kristiansen.  

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...