image-2
Arbeid

Norsk Lektorlag fortsetter arbeidet for en bedre arbeidstidsavtale

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213) løper ut 31. desember i år. I oktober starter forhandlingene om en ny avtale.
AVRedaksjonen
28. september, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 

Nytt av året er at det vil bli oppnevnt en partssammensatt arbeidsgruppe som mellom de formelle forhandlingsmøtene skal arbeide mer uformelt med de ulike partenes ønsker om forbedringer og endringer av dagens avtale.

Det partssammensatte utvalget (PSU) som ble oppnevnt etter streiken i 2014, er nå opphørt etter at det la frem sin rapport like før sommerferien. Det er vel kjent at Norsk Lektorlag ikke ville signere og stille seg bak rapporten, Lektorlaget mener den ikke innfrir det mandatet den hadde.

– At vi ikke fikk inn en merknad i rapporten om hvorfor vi ikke ville signere, er sterkt beklagelig og kan tolkes som mangel på respekt for partenes likeverd i utvalgsarbeidet. Vi mener fortsatt at rapporten ikke er noe godt grunnlag for de forestående forhandlingene, uttaler Norsk Lektorlags generalsekretær Otto Kristiansen.

 

Det er for tidlig å svare på hva som blir resultatet av den forestående forhandlingsrunden, eventuelt om forhandlingene nok en gang trekkes inn i hovedoppgjøret til våren. Mye tyder imidlertid på at de største aktørene ikke vil følge samme strategi som i forrige forhandlingsrunde, og således kan denne forhandlingsrunden bli mindre konfliktfylt.

 

– Vi går nå vi inn i de nye forhandlingene med «blanke ark», med intensjon om en konstruktiv løsning, og vi vil bidra på best mulig måte i den partssammensatte arbeidsgruppen der mye av prosessen vil foregå, avslutter Otto Kristiansen.  

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.