image-6
Nyheter

Norsk Lektorlag er i konflikt

Fra mandag 30. juni er Norsk Lektorlag i konflikt i KS-området. Ingen er foreløpig tatt ut i streik, men tillitsvalgte skal bryte all kontakt med arbeidsgiver fra dags dato.
AVRedaksjonen
30. juni, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– I denne første streikefasen har vi et såkalt 0-uttak. Selv om vi ikke har tatt ut navngitte personer i første fase, er vi like fullt i streik. Det innebærer blant annet at våre tillitsvalgte, både på lokalt og sentralt nivå, bryter all kontakt med arbeidsgiver når det gjelder saker som behandles i henhold til Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, sier Jon Sand, ansvarlig for konfliktberedskapen i Norsk Lektorlag.

Tas ut i august
Det første personuttaket blir gjort ved skolestart. De medlemmer som blir berørt av uttaket, er allerede varslet. En opptrapping vil bli varslet i god tid. I en streik er det noen medlemmer som tas ut for å streike på vegne av fellesskapet, men alle medlemmer i tariffområdet er omfattet av konfliktsituasjonen.

Får «gammel lønn»
I tillegg til Norsk Lektorlag, sa Utdanningsforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund nei til meklingsskissen og har varslet plassfratredelse. Ingen medlemmer i disse fire organisasjonene får ny lønn utbetalt så lenge streiken pågår – selv om de ikke selv er tatt ut i streik. Det vil si at våre medlemmer som ikke tas ut i streik, vil få lønn fra KS etter satsene fra 2013. KS har bedt kommunene/fylkeskommunene om å innhente fullstendige medlemslister fra disse fire organisasjonene.

Ikke streik i Oslo
I Oslo kommune, som er eget tariffområde, blir det ingen konflikt. Der aksepterte Akademikerne og Norsk Lektorlag meklerens forslag til skisse i årets tariffoppgjør.

 

Relaterte saker

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Nyheter
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Nyheter
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...