image-5
Nyheter

Norsk Lektorlag er i konflikt

Fra mandag 30. juni er Norsk Lektorlag i konflikt i KS-området. Ingen er foreløpig tatt ut i streik, men tillitsvalgte skal bryte all kontakt med arbeidsgiver fra dags dato.
AVRedaksjonen
30. juni, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– I denne første streikefasen har vi et såkalt 0-uttak. Selv om vi ikke har tatt ut navngitte personer i første fase, er vi like fullt i streik. Det innebærer blant annet at våre tillitsvalgte, både på lokalt og sentralt nivå, bryter all kontakt med arbeidsgiver når det gjelder saker som behandles i henhold til Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, sier Jon Sand, ansvarlig for konfliktberedskapen i Norsk Lektorlag.

Tas ut i august
Det første personuttaket blir gjort ved skolestart. De medlemmer som blir berørt av uttaket, er allerede varslet. En opptrapping vil bli varslet i god tid. I en streik er det noen medlemmer som tas ut for å streike på vegne av fellesskapet, men alle medlemmer i tariffområdet er omfattet av konfliktsituasjonen.

Får «gammel lønn»
I tillegg til Norsk Lektorlag, sa Utdanningsforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund nei til meklingsskissen og har varslet plassfratredelse. Ingen medlemmer i disse fire organisasjonene får ny lønn utbetalt så lenge streiken pågår – selv om de ikke selv er tatt ut i streik. Det vil si at våre medlemmer som ikke tas ut i streik, vil få lønn fra KS etter satsene fra 2013. KS har bedt kommunene/fylkeskommunene om å innhente fullstendige medlemslister fra disse fire organisasjonene.

Ikke streik i Oslo
I Oslo kommune, som er eget tariffområde, blir det ingen konflikt. Der aksepterte Akademikerne og Norsk Lektorlag meklerens forslag til skisse i årets tariffoppgjør.

 

Relaterte saker

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.