image-7
Nyheter

Lærere og lektorer samlet i konflikt

Norsk Lektorlag er svært glad for at ledelsen i Utdanningsforbundet snur. - Når vi får felles front, er det større mulighet for å tvinge fram en endring i arbeidstidsavtalen, sier Norsk Lektorlags leder Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
25. juni, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Klokka 12 i dag ble det klart at Utdanningsforbundet sier nei til meklingmannens skisse etter at uravstemmingen blant medlemmene viste et klart flertall for å si nei. 73 prosent svarte nei til skissen.

Kraftig mistillit til KS
– Utdanningsforbundets uravstemming understreker at KS ikke har tillit i den viktige skolesektoren. Dette resultatet er et sviende nederlag for KS som har hatt ansvaret for personalpolitikken i skolen i ti år, sier Gro Elisabeth Paulsen.

Håp om å tvinge fram en endring
– Vi sa nei i går og Skolenes landsforbund fortsetter sin streik. Når også Utdanningsforbundet, som den klart største parten i avtalen på arbeidstakersided, nå har snudd og bestemt seg for å si nei, betyr det at så å si hele skolenorge er i streik. Når vi på denne måten får en felles «front», øker det muligheten for å tvinge frem en endring i det forslaget som ligger på bordet, og da er det først og fremst arbeidstidsavtalen det er snakk om, sier Paulsen.

Enstemmig nei tirsdag kveld
Styret i Norsk Lektorlag vedtok i tirsdag kveld å si nei til riksmeglerens forslag til løsning på årets tariffoppgjør i KS-området.
– Vi har fastholdt vårt standpunkt fra siste meglingsnatt da vi nektet å anbefale det samme forslaget. Vedtaket er basert på grundige sonderinger blant Norsk Lektorlags medlemmer.
– Den nye avtalen ville ha gitt en klar forverring av arbeidssituasjonen for våre medlemmer. Avtaleteksten er dessuten uklar på flere punkter og lite egnet som et tariffrettslig dokument. Vi reagerer svært negativt på den mistillit til lærerstanden KS signaliserer gjennom avtalen.  Vi har registrert unison og krass kritikk av KS blant våre medlemmer over hele landet, sier Gro Elisabeth Paulsen.

 

Relaterte lenker

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.