Portrettbilde av Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag. Foto: Fartein Rudjord.
Lønn

Nok et år med økende lønnsetterslep

Undervisningsansatte fikk den høyeste reallønnsnedgangen i 2022 på 2,5 prosent. Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus er bekymret for fellesskolen dersom nedprioriteringen av undervisningsansatte med lengst erfaring og utdanning fortsetter.
AVRedaksjonen
20. februar, 2023

Mange arbeidstakere opplevde en reallønnsnedgang i fjor. Den gjennomsnittlige lønnsveksten lå på 4,4 prosent, mens prisveksten var på 5,8 prosent fra 2021 til 2022.

Rammen for lønnsoppgjøret i 2021 var på 2,7 prosent, mens den for 2022 var 3,7 prosent.

Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) endte lønnsveksten i 2022 i undervisningssektoren i kommunene på 3,3 prosent. Dette tallet er trukket ned 0,8 prosentpoeng på grunn av streiken. Det vil si en reallønnsnedgang på 2,5 prosent.

Utsatt virkningstidspunkt etter kjennelsen i Rikslønnsnemnda bidrar til et dårligere utgangspunkt for undervisningsansatte i årets oppgjør: Overhenget fra 2022 til 2023 øker til 1,7 prosent, mot 1,1 prosent for de øvrige kommunalt ansatte.

For resten av de ansatte i kommunen ble årslønnsveksten 3,9 prosent. Tallet er trukket ned cirka 0,1 prosentpoeng av streiken.

– Vi må både rekruttere og beholde de faglige kvalifiserte i skolen. Fagene er byggesteinene i demokratiet vårt. Om KS fortsetter å nedprioritere lektorene med sterk faglig kunnskap, er det fare for at de forsvinner ut av skolen, sier Nyhuus.

Det lønnsveksttallet ikke viser, er at det er også forskjeller innenfor gruppen undervisningsansatte i kommunal sektor. Lektorer og lektorer med tillegg med høy ansiennitet fikk det dårligste tilbudet i denne gruppen i oppgjøret for 2022, påpeker hun.

– Denne utviklingen kan ikke fortsette. Vi er bekymret for at undervisningskvaliteten i fellesskolen svekkes hvis ikke KS nå tar tak i lønnsetterslepet til lektorene, sier Nyhuus.

FAKTA

SVAR

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene er et statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Dette skal sikre at partene i lønnsoppgjøret skal bruke samme tallgrunnlag i forhandlingene.

På tide å prioritere

TBU-tallene dokumenterer nok en gang at det er gode grunner til å prioritere de som jobber i skolen.

 – Vi håper at alle politikere som skal gi sine innspill inn til KS’ forhandlingsansvarlige, tar med seg dette inn i prioriteringsdiskusjonene. Alle elever er tjent med å ha faglige kvalifiserte lærere og lektorer uansett hvor de bor i landet, sier Nyhuus.

Teknisk beregningsutvalg anslår at prisveksten for det kommende året vil ligge på 4,8 prosent.

Lønnsoppgjøret for 2023 starter i april

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. I mellomoppgjøret er det bare lønnen som skal forhandles. Mellomoppgjøret for kommunal sektor starter i april.

– KS må snart ta ansvar for fellesskolen. Tre år på rad med mindrelønnsutvikling bør være god nok grunn til å sørge for at de som bidrar til å utdanne fremtidens arbeidstakere, blir tilgodesett i år. Det må derfor settes av betydelig med lønnsmidler for å ta igjen undervisningspersonalets økonomiske etterslep. For å møte behovet for undervisningspersonale med høy faglige kompetanse, må lektorene løftes, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

LønnLønnsoppgjøret
kslønnsoppgjørlønnsoppgjøret 2023

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Lønnsoppgjøret
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Lønnsoppgjøret
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...