image-7
Lektorbloggen

Nei!

- Vi som jobber i skolen skal ikke angi elever eller foreldre på mistanke om de misbruker asylinstituttet, sier Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
04. august, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlags leder er krystallklar i sitt svar til Sylvi Listhaug. Statsråden gikk i går ut med en oppfordring til lærere om å melde ifra til myndighetene hvis barn av asylsøkere reiser på ferie til hjemlandet med sine foreldre. Bakgrunnen for Listhaugs utspill er at UDI i disse dager behandler 78 saker, der tidligere asylsøkere har reist på ferie til hjemlandet de har flyktet fra, etter å ha hevdet at de behøver beskyttelse i Norge.

– Vår jobb som lektorer er å undervise og skape tillitsforhold mellom oss og elevene. Vi skal ikke følge opp om foreldrene følger lovverket. Dette ligger langt utenfor våre kjerneoppgaver, slår hun fast.

En farlig vei
– Politikerne beveger seg ned en farlig vei dersom de mener dette ligger under en lærers opplysningsplikt. Jeg vil på det sterkeste advare mot dette, sier Rita Helgesen. Hun mener vi må skille klart mellom plikt til å si fra når det er fare for barns liv og helse eller omsorgssvikt. Dette er noe helt annet!

Hun er overbevist om at det i dette spørsmålet slår inn en ryggmargsrefleks i hele profesjonen, og Norsk Lektorlag er helt på linje med Utdanningsforbundet om at det er helt uaktuelt for norske lærere å begynne med angiveri, eller «si fra» som er den tilsynelatende milde varianten noen politikere bruker.

Spørmål til statsministeren fra Rogaland
Tidligere i dag sendte Norsk Lektorlags hovedtillitsvalgte i Rogaland, Ragnhild Fiskå Voll, spørsmål til statsministerens kontor der hun er kritisk til statsrådens vage hentydninger til norske lærere og etterlyser lovligheten i oppfordringen.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLektorbloggen
tillit

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?