image-2
Lektorbloggen

Nei!

- Vi som jobber i skolen skal ikke angi elever eller foreldre på mistanke om de misbruker asylinstituttet, sier Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
04. august, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlags leder er krystallklar i sitt svar til Sylvi Listhaug. Statsråden gikk i går ut med en oppfordring til lærere om å melde ifra til myndighetene hvis barn av asylsøkere reiser på ferie til hjemlandet med sine foreldre. Bakgrunnen for Listhaugs utspill er at UDI i disse dager behandler 78 saker, der tidligere asylsøkere har reist på ferie til hjemlandet de har flyktet fra, etter å ha hevdet at de behøver beskyttelse i Norge.

– Vår jobb som lektorer er å undervise og skape tillitsforhold mellom oss og elevene. Vi skal ikke følge opp om foreldrene følger lovverket. Dette ligger langt utenfor våre kjerneoppgaver, slår hun fast.

En farlig vei
– Politikerne beveger seg ned en farlig vei dersom de mener dette ligger under en lærers opplysningsplikt. Jeg vil på det sterkeste advare mot dette, sier Rita Helgesen. Hun mener vi må skille klart mellom plikt til å si fra når det er fare for barns liv og helse eller omsorgssvikt. Dette er noe helt annet!

Hun er overbevist om at det i dette spørsmålet slår inn en ryggmargsrefleks i hele profesjonen, og Norsk Lektorlag er helt på linje med Utdanningsforbundet om at det er helt uaktuelt for norske lærere å begynne med angiveri, eller «si fra» som er den tilsynelatende milde varianten noen politikere bruker.

Spørmål til statsministeren fra Rogaland
Tidligere i dag sendte Norsk Lektorlags hovedtillitsvalgte i Rogaland, Ragnhild Fiskå Voll, spørsmål til statsministerens kontor der hun er kritisk til statsrådens vage hentydninger til norske lærere og etterlyser lovligheten i oppfordringen.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLektorbloggen
tillit

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.