image-6
Lektorbloggen

Nå er det lektorens tur!

Skolen må være konkurransedyktig på lønn om den skal beholde og rekruttere de beste underviserne, skriver Ane Kristin Rogstad som er lektor med tillegg og fylkesleder i Norsk Lektorlag Oppland
AVRedaksjonen
10. april, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vi brenner for fagene våre. Vi har høy kompetanse. Vi trives når vi formidler kunnskap, når vi klarer å vekke nysgjerrighet og stimulere til faglige diskusjoner. Klasserommet er vår arena.

Og skolen trenger kompetansen vår. Samfunnet drukner i informasjon, og falske nyheter florerer. Skal vi lære opp de unge i kildekritikk og i en vitenskapelig tenkemåte, må vi ha lærere med bakgrunn fra akademia.

Faglærere med høy kompetanse oppnår også gode resultater. En Timms-rapport fra 2015 viser at det er en positiv sammenheng mellom lærernes fagspesialisering og elevprestasjoner i realfag.

En annen undersøkelse fra Senter for økonomisk forskning fra 2008 viser at høy lektortetthet gir økte ferdigheter i lesing og matematikk. Samtidig mangler skolen folk med kompetanse. Ifølge SSB (2018) mangler nærmere 20 prosent av underviserne på videregående skole formell kompetanse i fellesfagene.

Verst stilt er matematikk på yrkesfag. Kun 53 prosent av lærerne har formell fagkompetanse. Det er urovekkende når vi vet at mange elever sliter med matematikk.

Derfor er det merkelig at lektorene henger etter i lønnsutviklingen. De av oss med utdanning på master- og hovedfagsnivå har ikke blitt prioritert i de siste lønnsoppgjørene. Adjunkter og ukvalifiserte lærere har hatt prosentvis bedre vekst enn lektorene. Faktisk har alle kommuneansatte hatt en bedre lønnsvekst enn oss. Det er det på tide å gjøre noe med.

Konkurransedyktig lønn er viktig for å beholde og rekruttere de beste hodene. Sentrale lønnsforhandlinger har så langt gitt dårlig uttelling for lektorene. La den enkelte kommune og fylkeskommune belønne kompetanse og innsats gjennom lokale kollektive forhandlinger, slik det gjøres ellers i arbeidslivet.

Skolen forvalter framtida. Den skal forberede elevene på et stadig mer komplekst samfunn som etterspør høy kompetanse. Skolen trenger folk med høy fagkompetanse, og nyutdannede må stimuleres til å velge undervisning. Lektorer som allerede er i skolen, må stimuleres til å bli. Lønn er ett virkemiddel.
Prioritér lektoren.

Ane Kristin Rogstad er fylkesleder i Norsk Lektorlag Oppland

 

Innlegget er også publisert i Kommunal rapport.

se mer innhold fra kategorien

LektorbloggenLønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?