image-3
Lønn

Meglingsinnspurten i lønnsoppgjøret er i gang

Mandag startet meglingene for Akademikerne i Oslo og i staten. I går begynte meglingsinnspurten innen KS. Frist for å komme til enighet er 14. oktober klokka 24.
AVRedaksjonen
13. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne brøt forhandlingene med Oslo kommune sammen med YS, LO og Unio 15. september. Akademikerne brøt også forhandlingene i kommunesektoren, som eneste arbeidstakerorganisasjon. Nå er meklingen i gang.

  • I KS-området (alle kommuner og fylker unntatt Oslo) avventer Akademikerne utviklingen og resultatet av meklingen, før man eventuelt melder ut folk i streik med fire dagers varsel.
  • Også i tariffområdet Oslo kommune avventer Akademikerne utviklingen og resultatet av meklingen, før man eventuelt melder ut folk i streik med fire dagers varsel.

– Vi går inn i denne meklingen for å finne gode, ansvarlige og konstruktive løsninger i en situasjon med mye usikkerhet. Jeg ser frem til meklingen og har tro på at vi skal komme til enighet, sier forhandlingsleder for Akademikerne stat Anders Kvam.

Det ble brudd i stat 14. september etter at staten lukket døra for videre forhandlinger, både om økonomi og forenkling av hovedtariffavtalen. Mandag 12. oktober klokken 10 var meklingsinnspurten i stat i gang.

Moderate forventninger i KS-sektoren

Meklingen i KS-området startet tirsdag 13. oktober.

– Årets oppgjør er spesielt, og vi gikk inn i forhandlingene med moderate økonomiske forventninger. Vi var løsningsorienterte, men kunne ikke anbefale KS sitt tilbud, sier forhandlingsleder i Akademikerne kommune Jan Olav Birkenhagen.

I KS-området fikk ikke Akademikerne gjennomslag for sitt krav om kollektive, lokale forhandlinger for lektorer, og det økonomiske tilbudet til lektorene var for svakt. I tillegg la KS føringer på de lokale forhandlingene for Akademikernes medlemmer som forhandler på den enkelte arbeidsplass.

Det er også brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om deres særavtale. Avtalen regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1.

Oslo: Et større mål

Akademikerne gikk inn i meklingsinnspurten med Oslo kommune mandag 12. oktober klokken 13. Det gjorde også YS, LO og Unio.

Akademikernes hovedkrav i forhandlingene var en endring av selve lønnssystemet – til lokale, kollektive forhandlinger. Oslo kommune er det eneste området der Akademikernes medlemmer har sentrale forhandlinger. Det er et lite fleksibelt system der kommunens ledere står uten mulighet til å forhandle lønnen på den enkelte arbeidsplass.

– Dette handlet ikke om penger, men om et større mål. I Oslo strakk vi oss langt i forhandlingene for å finne en løsning uten å lykkes, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Han setter nå sin lit til meklingsmannen.

Bildet: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat tar en koronahilsen før alvoret starter. Foto: Akademikerne

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørtariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...