image-8
Lønn

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune: Hva skjer nå?

Her er mer informasjon om hva som skjer videre i forbindelse med lønnsoppgjøret i Oslo kommune.
AVRedaksjonen
27. mai, 2022

Meklingen i Oslo kommune kom som kjent i havn natt til onsdag 25. mai. Norsk Lektorlags representant i Akademikerne Oslo kommunes delegasjon anbefalte forslaget fra mekleren.

Den endelige beslutningen tas av Norsk Lektorlags sentralstyre i samråd med fylkeslederne 31. mai 2022.

Hvorfor har man sagt ja i Oslo, men nei i KS-området?

Alle skoleorganisasjonene i Oslo kommune anbefalte forslaget, mens i KS sa alle skoleorganisasjonene nei. Det er særlig to forhold hvor oppgjørene skilte seg ut fra hverandre, og som ga tyngde på vektskålen for Norsk Lektorlags representant i Akademikerne kommunes delegasjon til et ja.

– Selv om rammen var lik som i KS (3,85 prosent), var innretningen på oppgjøret annerledes. I Oslo får de med høyere utdanning som lektorer bedre uttelling av oppgjøret, mens KS hadde en klar prioritering av fagarbeidere og de med lavere utdanning, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Det andre forholdet er at i Oslo har vi kommet et skritt på veien i kampen om medbestemmelse som også var et av våre krav. I forslaget ligger det en tilslutningsavtale som gir våre medlemmer mer innflytelse et lite stykke på vei.  Avtalen gjør at Norsk Lektorlags medlemmer er part i forhandlinger om arbeidstidsordninger på den enkelte skole.  

– I perioden frem til neste hovedoppgjør skal partene vurdere sine erfaringer. Det er viktig å presisere at dette nettopp er et skritt på veien. Vi vil fortsette å jobbe for fulle partsrettigheter. Målet er at alle aktører får like mye innflytelse, sier Nyhuus.

Hva skjer videre?

Det neste som skjer er at sentralstyret i samråd med fylkeslederne skal vurdere forslaget 31. mai. Hvis sentralstyret kommer til at Lektorlaget anbefaler forslaget endelig, er oppgjøret ferdig. Dersom sentralstyret sier nei, er vi i konflikt.

Når vil det eventuelt kunne bli streik?

I Oslo er reglene knyttet til når første streikedag kan være, annerledes enn i KS-området.

Svarfrist til mekler på meklerens forslag er fredag 17. juni. En streik vil ikke kunne iverksettes før etter denne datoen.

Alle medlemmer som eventuelt skal ut i en streik, vil få beskjed om dette særskilt.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
oslo kommunepartsrettigheter oslotariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...