image-9
Lønn

Enighet i Oslo kommune

-Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.
AVRedaksjonen
25. mai, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mer enn et døgn etter meklingsfristen i årets oppgjør i offentlig sektor kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune.

-Dette har vært den mest krevende meklingen på mange år. Ut fra en helhetsvurdering har vi kommet til et resultat vi kan anbefale våre medlemsforeninger, sier Graff. 

Den totale rammen havnet på 3,84 prosent. Til sammenlikning er rammen i frontfaget 3,7 prosent.

Formelt har Akademikerne anbefalt medlemsforeningene å godta meklers skisse. Hver enkelt forening bestemmer om de vil godta meklingsresultatet. Norsk Lektorlags sentralstyre skal ta stilling til resultatet etter å ha rådført seg med fylkeslederne 31. mai.

Partsrettigheter

I tillegg til kravet om systemendring, krevde Akademikerne fulle partsrettigheter for våre medlemmer i undervisningssektoren. Oslo er eneste kommune i landet som krever at en fagforening må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat for å få forhandle om arbeidstid, lønns- og ansettelsesvilkår.

– Meklingsresultatet gir våre medlemmer innflytelse et lite stykke på vei, ved at våre medlemmer er part i forhandlinger om arbeidstidsordninger på den enkelte skole.

Bedre innretning i Oslo

– Skal vi klare å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i skolen, må våre medlemmer få økt kjøpekraft. Innretningen på oppgjøret er bedre i Oslo enn i KS for de med høyere utdanning , sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Meklingsresultatet gir også våre medlemmer et lite stykke på vei mer innflytelse.

– Vi har kommet et lite stykke på vei ved å tilslutte seg eksisterende avtale . Tilslutningsavtalen gjør at våre medlemmer vil kunne være part i forhandlinger om arbeidstidsordninger på den enkelte skole, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

I perioden frem til neste hovedoppgjør skal partene vurdere sine erfaringer.

– Målet for Norsk Lektorlag er fulle partsrettigheter og at alle aktører får like mye innflytelse. Arbeidet med å få til dette, vil vi fortsette med å kjempe for, sier Nyhuus videre.

Lokale, kollektive forhandlinger

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om et nytt lønnssystem med lokale, kollektive forhandlinger hvert år. Oslo er den eneste arbeidsgiveren i offentlig sektor som ikke har modernisert sitt lønnssystem for Akademikernes medlemmer.

– Lokale forhandlinger er viktig fordi det sikrer våre medlemmer en rettferdig lønnsvekst og det sikrer at Oslo kommune i større grad beholder dyktige ansatte med høy kompetanse i konkurranse med andre arbeidsgivere. Det trenger kommunen for å oppnå de ambisiøse målene de lover å gi Oslos innbyggere, sier Graff.

Kommunens virksomhetsledere har sagt at det over flere år har bygget seg opp et behov for lokale forhandlinger i år. Oslo valgte å ikke opprettholde kravet i meklingen.

-Det er uforståelig for oss at kommunen velger å ikke lytte til sine egne virksomhetsledere, og vi sitter igjen med store spørsmål knyttet til dem som forhandlingspartner.

Her er meklerens forslag

Mer informasjon om oppgjøret og veien videre blir sendt til medlemmene.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
oslo kommunetariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...