image-3
Lønn

Lønnsoppgjøret i Oslo: En god lønnsvekst er avgjørende

Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen.
AVRedaksjonen
20. april, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Onsdag klokken 14 åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Det er stor konkurranse i Oslos arbeidsmarked, og Akademikernes medlemmer er svært attraktive.

– En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo ikke skal miste dyktige ansatte, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Solid reallønnsvekst

Etter å ha opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, forventer Akademikernes medlemmer en solid reallønnsvekst i år.

Ved inngangen av lønnsoppgjørene i 2022 har Teknisk beregningsutvalg anslått prisveksten til 3,3 prosent. Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, energipriser og flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi.

– Til tross for usikkerheten i verden, ser vi at norsk økonomi går godt. Dette tilsier at det både er rom for og behov for et godt lønnsoppgjør, sier Graff.

Etter to magre oppgjør med reallønnsnedgang, trenger vi et kraftig lønnsløft i år, påpeker Ane Cathinka Bruusgaard. Hun sitter i Akademikerne Oslos forhandlingsdelegasjon for Norsk Lektorlag.

– Skal vi klare å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i skolen, må de få økt kjøpekraft, sier hun.

Medbestemmelse for undervisningspersonale

Oslo er også den eneste kommunen i landet som har en særavtale for undervisningspersonale der bare én part på arbeidstakersiden har forhandlingsretten.

– Denne ordningen er udemokratisk og ikke i tråd med hovedavtalens prinsipper om medbestemmelse og medinnflytelse, påpeker Graff.

Akademikerne krever at også undervisningspersonale får forhandlingsrett og dermed medbestemmelse.

–Det er viktig at Norsk Lektorlags tillitsvalgte får reell medbestemmelse, sier Ane Cathinka Bruusgaard.

Må endre lønnssystemet

Akademikerne krever at lønnssystemet i Oslo moderniseres.

– Det er de lokale partene på hver enkelt arbeidsplass som bør avtale hvordan lønn skal brukes som et strategisk og personalpolitisk virkemiddel for å møte virksomhetens behov. Det er fordi de lokale partene kjenner arbeidsplassens økonomiske situasjon, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne best, sier Graff.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjøroslo kommunetariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...