image-5
Lønn

Lønnsoppgjøret i Oslo: En god lønnsvekst er avgjørende

Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen.
AVRedaksjonen
20. april, 2022

Onsdag klokken 14 åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Det er stor konkurranse i Oslos arbeidsmarked, og Akademikernes medlemmer er svært attraktive.

– En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo ikke skal miste dyktige ansatte, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Solid reallønnsvekst

Etter å ha opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, forventer Akademikernes medlemmer en solid reallønnsvekst i år.

Ved inngangen av lønnsoppgjørene i 2022 har Teknisk beregningsutvalg anslått prisveksten til 3,3 prosent. Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, energipriser og flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi.

– Til tross for usikkerheten i verden, ser vi at norsk økonomi går godt. Dette tilsier at det både er rom for og behov for et godt lønnsoppgjør, sier Graff.

Etter to magre oppgjør med reallønnsnedgang, trenger vi et kraftig lønnsløft i år, påpeker Ane Cathinka Bruusgaard. Hun sitter i Akademikerne Oslos forhandlingsdelegasjon for Norsk Lektorlag.

– Skal vi klare å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i skolen, må de få økt kjøpekraft, sier hun.

Medbestemmelse for undervisningspersonale

Oslo er også den eneste kommunen i landet som har en særavtale for undervisningspersonale der bare én part på arbeidstakersiden har forhandlingsretten.

– Denne ordningen er udemokratisk og ikke i tråd med hovedavtalens prinsipper om medbestemmelse og medinnflytelse, påpeker Graff.

Akademikerne krever at også undervisningspersonale får forhandlingsrett og dermed medbestemmelse.

–Det er viktig at Norsk Lektorlags tillitsvalgte får reell medbestemmelse, sier Ane Cathinka Bruusgaard.

Må endre lønnssystemet

Akademikerne krever at lønnssystemet i Oslo moderniseres.

– Det er de lokale partene på hver enkelt arbeidsplass som bør avtale hvordan lønn skal brukes som et strategisk og personalpolitisk virkemiddel for å møte virksomhetens behov. Det er fordi de lokale partene kjenner arbeidsplassens økonomiske situasjon, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne best, sier Graff.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjøroslo kommunetariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.